Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executoriale verkoop is de verkoop van goederen, veelal roerende of onroerende zaken, op grond van een verhaalsbeslag.

Een executoriale verkoop wordt voorafgegaan door een beslag.

Na een executoriale verkoop volgt de verdeling van de opbrengst.

Wetgeving roerende zaken

Wetgeving voorbereiding executieveiling

Wetgeving executieveiling

Wetgeving onroerende zaak

Wetgeving voorbereiding executieveiling

Wetgeving executieveiling

Wetgeving schip

Volgens de schakelbepaling van art. 570 lid 2 Rv zijn veel bepalingen van de executoriale verkoop van een onroerende zaak van toepassing:

Wetgeving voorbereiding executieveiling

Wetgeving executieveiling

Wetgeving derdenverzet

Afwijkende wijzen van verkoop

Er zijn twee uitzonderingen op de regel dat de verkoop ten overstaan van een notaris plaatsvindt:

Wetgeving luchtvaartuig