Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een vermogensrecht is een recht dat, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar is, of er toe strekt de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen is in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel (art. 3:6 BW).

  • Het begrip 'vermogensrecht' wordt ook gebruikt als aanduiding voor de bepalingen van het privaatrecht die betrekking hebben op vermogensbestanddelen, zoals het goederenrecht en het verbintenissenrecht. De meest belangrijke bepalingen van het vermogensrecht staan in de Boeken 3, 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Vermogensrechten

Voorbeelden van vermogensrechten zijn:

Rechten

Vorderingen

Aandelen en effecten

Andere aandelen

Geen vermogensrecht
Geen beslag

Op een aantal vermogensrechten kan geen verhaalsbeslag worden gelegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor een domeinnaamrecht en een handelsnaamrecht en voor zekerheidsrechten als pand en hypotheek.