Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De hoofdregel bij de verkoop van een schip is dat de executoriale verkoop ten overstaan van een notaris plaatsvindt. (art. 570 lid 1 Rv). 

Art. 576 lid 1 Rv maakt hierop een uitzondering voor een klein schip: op de executoriale verkoop zijn de regels van de executoriale verkoop van roerende zaken van toepassing.

Bekendmaking verkoop

Art. 576 lid 2 Rv bepaalt dat de bekendmaking zal geschieden door aankondiging in een dagblad, verspreid ter plaatse waar het schip zich bevindt, en door aanplakking naar plaatselijk gebruik en in elk geval op een in het oog vallende plaats van het schip.