Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag

Derdenbeslag is een beslag dat volgens resp. art. 475 lid 1 Rv (executoriaal beslag) en art. 718 Rv (conservatoir beslag) op de volgende goederen kan worden gelegd: 

  • vorderingen van de beslagene op een derde, waaronder vorderingen die hij rechtstreeks uit een bestaande rechtsverhouding zal krijgen;
  • roerende zaken van de beslagene die zich onder een derde bevinden en geen registergoederen zijn.
Toepassing

Uit art. 475 lid 1 Rv kan het volgende worden opgemaakt:

  • derdenbeslag op een toekomstige vordering is niet mogelijk als die vordering niet rechtstreeks voortvloeit uit een bestaande rechtsverhouding;
  • derdenbeslag op een vordering tot levering van een goed is mogelijk, ongeacht of dit goed een registergoed of een niet-registergoed is;
  • derdenbeslag is uitsluitend een verhaalsbeslag; het beslag vormt dus geen dwangmiddel tot afgifte of levering van een zaak of goed op naam;
  • derdenbeslag op andere vorderingen dan tot betaling van een geldsom of levering van een goed (bijvoorbeeld vorderingen tot doen, dulden of niet doen) is niet mogelijk;
  • derdenbeslag op registergoederen is niet mogelijk.
Derdenbeslagen

Derdenbeslag op een vordering van de beslagene op de derdebeslagene is het meest toegepaste beslag. 

Veel toegepaste derdenbeslagen zijn: