Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verkoop in het openbaar (art. 463 lid 1 en 2 Rv)

De executoriale verkoop van roerende zaken vindt in het openbaar op een executieveiling plaats. Dit gebeurt ten overstaan van een gerechtsdeurwaarder, op een door hem aangewezen plaats binnen zijn ambtsgebied (vgl. art. 463 lid 1 Rv).

Wordt de in beslag genomen zaak op een markt of beurs verhandeld, dan kan, in afwijking van de artt. 464-466 Rv en art. 469 Rv, de verkoop op die markt plaatsvinden door tussenkomst van een tussenpersoon, en wel volgens de regels en gebruiken van een gewone verkoop (art. 463 lid 2 Rv).

Effecten aan toonder (art. 463 lid 3 Rv)

De voorzieningenrechter van de rechtbank kan op verzoek van de beslaglegger of de geëxecuteerde een verkoop als in art. 463 lid 2 Rv  bedoeld ook bepalen ten aanzien van effecten aan toonder die niet op de beurs verhandeld worden (art. 463 lid 3 Rv).

Het verzoekschrift kan door een deurwaarder worden ingediend (art. 438a Rv).

Veilingvoorwaarden (artt. 463a en 463b Rv)

Geschillen over de veilingvoorwaarden, de wijze van verkoop of dag, uur of plaats daarvan worden op verzoek van de meest gerede partij of de deurwaarder beslist door de voorzieningenrechter van de rechtbank, onverminderd de bevoegdheid van hen van wie rechten bij de executie niet worden geëerbiedigd, zich daartegen overeenkomstig art. 438 Rv te verzetten (art. 463a Rv). Het verzoekschrift kan door een deurwaarder worden ingediend (art. 438a Rv).

Rechtsmiddelenverbod (art. 463b Rv)

Er geldt een rechtsmiddelenverbod: tegen beschikkingen krachtens de art. 462 lid 2 Rvart. 463 lid 3 Rv en art. 463a Rv is geen hogere voorziening toegelaten (art. 463b Rv).