Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Een bestuursrechtelijk beslag is een verhaalsbeslag dat door of namens een bestuursorgaan voor een bestuursrechtelijke geldschuld wordt gelegd.

Burgerlijk procesrecht

Het beslag wordt gelegd voor een publiekrechtelijke vordering, maar wordt gelegd en vervolgd volgens het burgerlijk procesrecht. Het bestuursorgaan heeft dezelfde middelen als een private schuldeiser (art. 4:124 Awb).

Executoriale titel

Het beslag wordt gelegd op grond van een executoriale titel. De executoriale titel zal in de regel een bestuursrechtelijk dwangbevel in de zin van art. 4:116 Awb zijn. Het betreft dus een executoriaal beslag.

Wetgeving

Het bestuursrechtelijk beslag is voornamelijk geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.