Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Wanneer met betrekking tot een levensverzekering door verschillende schuldeisers beslag is gelegd (cumulatief beslag), geschiedt de voortzetting van de executie door degene die het oudste executoriaal beslag heeft gelegd. Wordt de executie door de legger van dit beslag niet voortgezet, dan neemt degene die het daaropvolgende beslag heeft gelegd, de executie over (art. 479q Rv).