Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Profijtontneming. Voordeel uit verduistering. Vaststellingsovereenkomst. Het openbaar ministerie heeft van betrokkene in het kader van beslag een geldbedrag onder zich waarvan betrokkene afstand...
 2. Verdachte wordt vrijgesproken van het medeplegen van het voorbereiden van zware mishandeling met voorbedachten rade, deelneming aan een criminele organisatie, de handel in en het bezit van 15...
 3. Kort geding. Executiegeschil. Verzet Opheffing executoriaal beslag. Maatstaf en grieven. Executoriaal beslag voor schuld van man op woning die op naam staat van vrouw. Elke gemeenschap van goederen...
 4. Beklag, beslag. 1. art. 552a Sv. 2. Belanghebbende. Vervolg op HR:2019:1018. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823. Oordeel Rb dat zich niet het geval voordoet dat buiten...
 5. Verdachte wordt vrijgesproken van het medeplegen van het voorbereiden van zware mishandeling met voorbedachten rade, deelneming aan een criminele organisatie, de handel in en het bezit van 15...
 6. Verdachte wordt vrijgesproken van het medeplegen van het voorbereiden van zware mishandeling met voorbedachten rade en deelneming aan een criminele organisatie. Verdachte wordt veroordeeld voor het...
 7. Volgens MCC Heeft Isla stookolie aan haar verkocht en vervolgens verkocht en geleverd aan derden. Het bestaan van een koopovereenkomst tussen MCC en Isla is in dit kort geding niet aan te nemen. De...
 8. Vordering tot opheffing beslag afgewezen.
 9. Overeenkomstenrecht. Koopovereenkomst registergoed. Gelijktijdige uitvoering wederzijdse verplichtingen koper en verkoper. Art. 7:26 lid 3 BW. Art. 25 Wet op het Notarisambt. Taak notaris en functie...
 10. Een van een Nederlandse bank afkomstige bankgarantie biedt voldoende vervangende zekerheid in de zin van artikel 6:51 lid 2 BW, zodat het gelegde conservatoire beslag moet worden opgeheven....
 11. Centraal staat de vraag of een op een schip gelegd beslag onrechtmatig was; ‘maritime lien’; art. 10:160 BW; recht van de Faeroër Eilanden; Deens recht; onverschuldigde betaling; onrechtmatige daad;...
 12. Opheffen conservatoir beslag.
 13. Verdachte zou hebben deelgenomen aan een criminele organisatie en, samen met anderen, grote hoeveelheden harddrugs vanuit Nederland naar Groot-Brittannië hebben getransporteerd. De rechtbank acht de...
 14. KG vordering opheffing beslag afgewezen, geen strijd met artikel 21 Rv, hoofdzaak voorshands tijdig ingesteld, vordering niet summierlijk ondeugdelijk en belangenafweging valt uit in voordeel...
 15. Loongarantieregeling art 61 tm 68 WW, intern beleid UWV dat overgenomen loonbetalingsverplichting niet betaling vakantiegeld en vakantiebijslag omvat bij ontbreken (fictieve) opzegdatum...
 16. Afwijzing verzoek tot verkrijgen van verlof voor verkoop van in beslag genomen aandelen, als bedoeld in artikel 474g Rv.
 17. Volgens de Svb bestaat geen recht meer op de AIO-uitkering vanwege de eigendom van onroerend goed in Turkije. Eisers hebben gesteld dat op de woning van eiseres in Turkije sinds 2 september 2013...
 18. Conservatoir leveringsbeslag; toepassing rechter betekeningsvoorschriften exploten; vervreemding in weerwil beslag; gevolgen beslag (blokkerende werking); faillissement beslagene tijdens hoofdzaak;...
 19. Het hof vernietigt de beslissing waarvan beroep en beveelt dat de terbeschikkinggestelde alsnog van overheidswege zal worden verpleegd. Voorts verlengt het hof de terbeschikkingstelling met een...
 20. Opheffing beslag. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is niet aannemelijk gemaakt dat summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van de gepretendeerde vordering. Het beslag...