Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Eindbeschikking na bewijslevering. Executie van in beslag genomen aandelen. Inningsbevoegdheid en executiebevoegdheid worden vastgesteld en het artikel 474g Rv-verzoek wordt toegewezen.
 2. Verzoek tot het leggen van conservatoir beslag toegewezen, nadat eerst voorlopig verlof was verleend en een hoorzitting is gehouden. Verweer over de partijbedoeling bij het aangaan van de...
 3. Integrale vrijspraak van voorbereidingshandelingen met betrekking tot de Opiumwet, het aanwezig hebben van ruim 100 gram heroïne en het verstrekken, vervoeren dan wel aanwezig hebben van ruim 1 kilo...
 4. Onderzoek Vidar: Inzet criminele burgerinfiltrant. Oordeel over rechtmatigheid van inzet en betrouwbaarheid van CBI. Bespreking Tallon-criterium en andere vormverzuimen. Verdachten zijn veroordeeld...
 5. Ter verzekering van verhaal van een door haar gepretendeerde vordering heeft gedaagde in 2018 ten laste van eiser conservatoir beslag gelegd op een viertal woningen. Eiser vordert opheffing van dit...
 6. Integrale vrijspraak van voorbereidingshandelingen met betrekking tot de Opiumwet, het aanwezig hebben van ruim 100 gram heroïne en het verstrekken, vervoeren dan wel aanwezig hebben van ruim 1 kilo...
 7. Veroordeling voor het vervoeren van ruim een kilo cocaïne tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf maanden. Onttrekking aan het verkeer van de onder de verdachte in beslag genomen auto vanwege...
 8. Verzoek om een voorlopige voorziening met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het tijdelijk afdammen van de Geleenbeek tussen N276 en de Holtummerweg in Born ten behoeve van de herinrichting...
 9. Appellant krijgt vanaf november 2022 een lager AOW-pensioen omdat de Svb een bedrag inhoudt als gevolg van een deurwaardersbeslag. Net als de rechtbank, oordeelt de Raad dat de Svb het beslag moet...
 10. Gedeeltelijke opheffing beslag. Beslag op onroerende goed (met flinke overwaarde) blijft gehandhaafd, beslag onder de bank moet ihkv belangenafweging worden opgeheven. Compensatie proceskosten.
 11. Onrechtmatig beslag Belastingdienst. Schade. Causaal verband.
 12. Geschil over de afwikkeling van een samenwerking in een onderneming. Verdeling van de aandelen/waarde van de onderneming. Bewijs van een overeenkomst. Omvang van de schade. Vordering ex artikel 843a...
 13. Onderzoek Vidar. Inzet criminele burgerinfiltrant. Oordeel over rechtmatigheid van inzet en betrouwbaarheid van CBI. Bespreking Tallon-criterium en andere vormverzuimen. Verdachten zijn veroordeeld...
 14. Tussenvonnis. Veroordeling voor het bezit van een vuurwapen, bedreiging door het plaatsen van een explosief tegen een bedrijfspand en door met een vuurwapen op hetzelfde pand te schieten, vernieling...
 15. Afwijzing verzoek toelating tot de wettelijke schuldsanering. Niet te goeder trouw onbetaald gelaten. Een schuldeiser met beslag. Geen saneringsgezinde houding
 16. Veroordeling voor acht bedrijfsinbraken, drie woninginbraken, twee pogingen tot bedrijfsinbraken, beschadiging van toegangsdeuren van een wooncomplex, heling van een bedrijfsauto, diefstal van een...
 17. Afzonderlijke vordering onttrekking aan het verkeer (artikel 552f Sv) en daarmee samenhangend klaagschrift beklag (artikel 552a Sv) in verband met beslag op synthetische drugs (NPS) die ten tijde...
 18. Afzonderlijke vordering onttrekking aan het verkeer (artikel 552f Sv) en daarmee samenhangend klaagschrift beklag (artikel 552a Sv) in verband met beslag op synthetische drugs (NPS) die ten tijde...
 19. Verzoek verlof conservatoir beslag. Vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Afwijzing.
 20. Geschil over 260 BMW auto's afkomstig van het schip de Fremantle Highway waarop op 25 juli 2023 brand heeft gewoed. Eisers hebben de auto's gekocht van de verzekeraar van de eigenaar van de auto's....