Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Een 49-jarige man uit Harlingen is veroordeeld voor het witwassen van ruim 94.000 euro tot een taakstraf van 240 uur en een boete van 30.000 euro. De rechtbank houdt er rekening mee dat de man in...
 2. Art. 80a RO. Beslag- en executierecht. Executoriaal beslag op roerende zaak. Is die zaak eigendom van een ander dan de schuldenaar? Motiveringsklachten.
 3. Art. 80a RO. Beslag- en executierecht. Executoriaal beslag op roerende zaak. Is die zaak eigendom van een ander dan de schuldenaar? Motiveringsklachten.
 4. Scheepsbeslag op cruiseschip ‘Resolute’ voor schadevergoeding na aanvaring met Venezolaans oorlogsschip. De door Venezuela gestelde toedracht is voorshands minder aannemelijk, maar het beslag...
 5. Kort geding. Opheffing conservatoir beslag. Borgtocht rechtsgeldig tot stand gekomen en nog altijd van kracht. Onderliggende vordering niet ondeugdelijk. Geen misbruik van bevoegdheid door eiser...
 6. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv tegen beslag ex art. 94a Sv op geldbedragen, gelegd onder een ander dan klager. De rechtbank heeft verzuimd te onderzoeken of buiten redelijke twijfel is dat de...
 7. OM cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 23 auto’s onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Kennelijke oordeel van de rb. dat het voortduren van het beslag op 23 auto’s niet in...
 8. Kort geding. Executiegeschil. Opheffen beslag op aandelen. Termijn om tot executie te komen is ongebruikt verstreken. Afwijzing.
 9. Afvalverwerkingsbedrijf heeft conflict met aannemer over een geleverde nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval. Het afvalverwerkingsbedrijf heeft het laatste deel van de factuur niet...
 10. opheffing executoriaal beslag - onnodig beslag
 11. incasso erkend - afwijzing beslag kosten
 12. Beklag, beslag op sieraden onder ex-partner van klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en voorhanden hebben van wapens. Art. 94 Sv of art. 94a Sv grondslag van beslag? HR: Op redenen vermeld in...
 13. Artikel 12 Sv met betrekking tot valsheid in geschrift, verduistering en oplichting door bestuurder van beleggingsfondsen. Naar aanleiding van klagers aangifte heeft er geen politieonderzoek...
 14. Kort Geding -opheffen conservatoir beslag - summierlijk ondeugdelijk - belangenafweging - afwijzing
 15. Kort geding. Opheffen conservatoir derdenbeslag. Vordering wordt afgewezen. Niet summierlijk van de ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht gebleken. Beslag is niet vexatoir en/of onrechtmatig....
 16. Kort geding executiegeschil vordering tot staken van executie wordt geacht mede in te houden vordering tot opheffing van het executoriaal beslag. Deze wordt toegewezen nu uit het beslagexploot...
 17. Rechterswisseling. Geen bindende eindbeslissingen genomen ter zake van het al dan niet slagen van de bewijslevering in tussenvonnis. Het Gerecht acht de bewijsopdracht niet doorslaggevend voor de...
 18. Behandeling klaagschrift op raadkamer. De rechtbank verklaart klagers niet-ontvankelijk voor zover het beklag betrekking heeft op het beslag op de smartphones en gegevensdragers van de...
 19. Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet), aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet) en diefstal van elektriciteit (art. 310 Sr). Klachten m.b.t. (1) verbeurdverklaring in beslag genomen apparatuur voor...
 20. Afgebroken onderhandelingen. Bewijslevering; partijverklaring. Onrechtmatig gedrag van onbevoegde vertegenwoordiger. Ten onrechte gelegd beslag.