Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Executiegeschil. Schuldeiser legt ten laste van schuldenaar beslag op roerende zaken. Derde stelt eigenaar van de beslagen zaken te zijn en vordert primair opheffing van het beslag en subsidiair...
 2. Veroordeling wegens overtreding van artikel 9, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 weken. Het hof verklaart verbeurd de in beslag genomen personenauto.
 3. Vordering opheffing vereenvoudigd executoriaal derdenbeslag. Artikel 479 g Rv. Vordering verklaring voor recht dat dit beslag onrechtmatig is.
 4. Conclusie AG. OM-cassatie. Beklag tegen beslag, art. 552a en 94 Sv. Beslag van o.a. 23 auto's aan bedrijfsvoorraad wegens verdenking van witwassen. Naar het oordeel van de AG bevat het...
 5. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv tegen beslag op sieraden, gelegd onder een ander dan klaagster. Rechtbank heeft grondslag van het beslag in het midden gelaten. Voor zover sprake is van beslag...
 6. Mishandeling met de dood tot gevolg en valsheid in geschrift. De verdachte is onder het mom van het aankopen van een houten engelenbeeld en een perceel grond naar het slachtoffer toegegaan. Tijdens...
 7. Deurwaardersrenvooi; beslag op beslag; rechtsverhouding tussen derdebeslagene en schuldeiser van executant waaruit vordering voortvloeit?
 8. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van valsheid in geschrift door het ondertekenen van een appendix bij een consignatie-contract, terwijl daar een datum op staat die ver...
 9. Conclusie AG. Verbeurdverklaring van apparatuur om bitcoins te ‘minen’. De AG bespreekt in zijn conclusie ook de last tot teruggave die betrekking heeft op in beslag genomen bitcoins die reeds op...
 10. Klaagschrift beslag art. 552a Sv. Gestolen auto te goeder trouw door garage gekocht. Officier van justitie is voornemens de auto aan de bestolen eigenaar terug te geven. Rechtbank past art. 3:86 lid...
 11. Bewezenverklaring van - kortgezegd- acht (8) overvallen op winkels en bedrijven, één (1) poging tot overval op een persoon in diens garage bij een woning en opzettelijk handelen in strijd met de...
 12. kort geding. Opheffen conservatoir beslag. Internationaal geschil. Conservatoir beslag is in Nederland gelegd door partij uit Kroatïe. Bevoegdheid rechtbank.
 13. Beklag, beslag door douane ex art. 1:37.1 Algemene douanewet op auto van klaagster met verborgen compartiment, kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan ambtelijk toezicht te onttrekken,...
 14. Beklag (552a Sv). Klager vraagt de teruggave van een o.g.v. art. 94 Sv inbeslaggenomen telefoon. Rb oordeelt dat klager niet als beslagene kan worden aangemerkt omdat op de kennisgeving van...
 15. Beklag (552a Sv), beslag ex. art. 94 Sv. Klager vraagt teruggave van de bij zijn vader in beslag genomen €10.000 die klager had verstopt in het plafond van de auto die bij zijn vader in gebruik was....
 16. Beklag, beslag ex art. 94 Sv en 1:37 Algemene douanewet (Adw) op een personenauto die is ingericht of toegerust om goederen aan het ambtelijk toezicht te onttrekken. 1. Ontvankelijkheid van het...
 17. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op een onder klager inbeslaggenomen geldbedrag. Middel over oordeel rb dat belang van strafvordering zich verzet tegen teruggave inbeslaggenomen geldbedrag. Rb heeft...
 18. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hangmap met correspondentie tussen advocaat en cliënt (en vennootschappen van cliënt) onder BV waarvan cliënt bestuurder is t.z.v. verdenking van...
 19. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hangmap met correspondentie tussen advocaat en cliënt (en vennootschappen van cliënt) onder BV waarvan cliënt bestuurder is t.z.v. verdenking van...
 20. Beslag saldo en-of rekening, beslagvrije voet, misbruik van recht. Derdenbeslag onder de bank op saldo en/of-rekening ten name van Vader en dochter. Sprake is van een zowel aan Vader als de...