Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Conservatoir beslag. Intrekking bevel Europees Bankbeslag wegens door schuldeiser en schuldenaar bereikte schikking (art. 35 EAPO-Vo).
 2. Kort geding. Opheffen beslag.
 3. Een Duitse verzamelaar van edelstenen moet het beslag dat hij heeft gelegd ten laste van veilingsite Catawiki opheffen, zodra Catawiki hem een bankgarantie voor een half miljoen euro heeft aangeboden.
 4. Inrijden op persoon in uitgaansgebied na ruzie. Vrijspraak poging moord. Beroep op extensief noodweerexces slaagt niet. Beroep op psychische overmacht slaagt niet. Bewezen wordt: 1. subsidiair:...
 5. Opheffing beslag op een boot op vordering van een derde (438 lid 6 Rv). Geen hoge eisen aan onderbouwing eigendomspretentie door derde, omdat beslaglegger niet stelt dat de boot toebehoort aan...
 6. Civiel recht. Incident ex 223 Rv. Schorsing executie executoriaal beslag op grond van notariële akte.
 7. Beslissing van de Economische raadkamer. Beklag deels gegrond en deels ongegrond. Overweging ten aanzien van de gegrondverklaring: Na bestudering van de door de klaagster toegezonden stukken komt de...
 8. Handelszaak. Is handhaven van executoriaal loonbeslag door de bank onrechtmatig omdat de vordering waarvoor dit beslag is gelegd is verjaard? Geoordeeld wordt van niet. De vordering waarvoor het...
 9. Echtscheiding. Huurrecht woning, verdeling huwelijksgemeenschap (inboedel en door vrouw aan haar zoon overgemaakte bedragen) en (opheffing van) conservatoir beslag.
 10. Dodelijk schietincident in Uden. De verdachte wordt ter zake van doodslag (feit 1) en handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, en het feit begaan met betrekking...
 11. Beklag, beslag ex art. 94 Sv en 94a Sv op diverse panden onder verschillende stichtingen (klaagsters) i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen één van de bestuurders van stichtingen t.z.v....
 12. Conclusie AG. Beklag a.b.i. art 552a Sv. Derdenbeslag op panden a.b.i. art. 94 en 94a Sv. (1) Falende klacht over oordeel rb dat sprake is van verhaalsfrustratie a.b.i. art. 94a Sv (2) Terechte...
 13. Bij besluit van 14 juli 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert besloten op een informatieverzoek van derde-belanghebbende op grond van de Wet openbaarheid van...
 14. Onderzoek Hammond I Bewezen is verklaard: 1. medeplegen van, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, voorwerpen,...
 15. Verdachte is vrijgesproken van (medeplegen van) (gewoonte)witwassen van geldbedragen (tot in totaal 117.000 euro) en van een auto. Verdachte ontkent en uit het dossier blijkt niet dat verdachte...
 16. Strafzaak. Hennepkwekerij. Betrokkenheid verdachte. Bevestiging vonnis met uitzondering van beslissing ten aanzien van beslag, en met aanvulling van gronden. Verweer alternatief scenario verworpen....
 17. Burgerlijk procesrecht. Schengen Informatiesysteem (‘SIS’). In Nederland gekochte tweedehands auto is na aankoopdatum door Frankrijk als vermist geregistreerd in het SIS. Auto wordt later tijdens...
 18. Woningoverval met licht geweld door 3 mannen, waarbij een oudere alleenstaande dame van 84 is beroofd van o.a. horloges en sieraden. Gevangenisstraf van vier jaar na eis van vijf jaar. Benadeelde...
 19. Beslagrecht. Merkenrecht. Vordering tot opheffing conservatoir beslag. Schending van art. 438 lid 5 (oud) Rv door het niet dagvaarden van geëxecuteerde? Oproeping op de voet van art. 118 Rv.
 20. Poging tot doodslag . Recidive t.a.v. geweldsdelicten. Dubbelrapportage: verminderd toerekeningsvatbaar en advies tot oplegging TBS met verpleging van overheidswege. Slachtoffer wil niet dat dader...