Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Verbintenissenrecht. Huurrecht woonruimte. Art. 6:127 lid 1 BW. Verrekeningsverklaring. Art. 45 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Kan verhuurder beslag leggen op huurtoeslag van huurder...
 2. “De rechtbank bespreekt het rechtmatigheidsverweer van de verdediging met betrekking tot de verkrijging, de overdracht en het gebruik van EncroChat-gegevens. Het rechtmatigheidsverweer wordt...
 3. Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op leaseauto onder lessee. Beklag door lessor. Anderbeslag. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2144 m.b.t. maatstaf als ex art. 94a Sv beslag rust op...
 4. Faillissementsfraude door als bestuurder van rechtspersoon ter bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers niet te voldoen aan zijn administratieplichten (art. 343.4 (oud) Sr), onttrekking...
 5. Beslag ex art. 94 Sv op vrachtwagen met Engels kenteken (zonder beslagene) t.z.v. verdenking van voorbereidingshandelingen t.b.v. uitvoer van verdovende middelen en witwassen, waarna strafzaak tegen...
 6. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder neef van klager t.z.v. verdenking van verkrachting en strekkende tot bewaring van recht van verhaal voor aan neef op te leggen schadevergoedingsmaatregel...
 7. Beklag, beslag op geldbedrag van € 15.135 onder partner van klaagster i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen partner naar gewapende overval. Heeft Rb bij beoordeling van klaagschrift een onjuiste...
 8. Beslag op aandelen in Nederlandse vennootschap gehouden door 'sovereign wealth fund' uit Kazachstan; 'eigendommen' van Kazachstan in de zin van art. 19 onderdeel c VN-Verdrag; publieke bestemming in...
 9. Kort geding. Vordering tot opheffing van conservatoir beslag tot levering. Beslaglegger/gedaagde huurt tuinpercelen van eiser. Eiser verkoopt deze aan een derde. Bij gebreke van een koopovereenkomst...
 10. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedragen (€ 3.415) onder partner van klaagster t.z.v. verdenking van handel in harddrugs, waarna broer van haar partner is veroordeeld voor overtreding van...
 11. Beklag n.a.v. beslag. Door coronabeperkingen heeft een schriftelijke uitwisseling van standpunten plaatsgevonden, waarna er een pro forma-zitting is geweest waarop klager en zijn advocaat niet zijn...
 12. Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Roemeense autoriteiten op digitale gegevensdragers. 1. Geheimhouding gedeelte EOB en aanhoudingsverzoek. 2. Voorlopige...
 13. Verdachte wordt verdacht van negen verschillende feiten. Vrijspraak van het onder feit 1, feit 2, feit 7 en feit 8 tenlastegelegde: De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte...
 14. Kort geding, vordering tot opheffing conservatoir beslag tot levering appartement afgewezen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het aannemelijk dat tussen partijen een mondelinge...
 15. Beschikking op klaagschrift ex art. 98 jo. 552a Sv. Beslag fysieke dossiers en gegevensdragers onder advocaat als verdachte. Beoordeling "zeer uitzonderlijke omstandigheden". Klaagschrift gegrond...
 16. kort geding; opheffing beslag schade door aanvaring
 17. Vrijspraak van dierenmishandeling (artikel 2.1 Wet dieren). Teruggave beslag. Vordering TUL afgewezen.
 18. Artikel 287 lid 4 Fw, artikel 447 Rv, artikel 3:5 BW, voorlopige voorziening, opschorting beslag roerende zaken, belangenafweging
 19. Meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn. Doordat een kinderzitje een zitplaats in beslag nam, was er een gordel te weinig beschikbaar. De gedraging is verricht.
 20. Verzoek conservatoir beslag op onroerende zaken en bitcoins of andere crypotocurrency, dit laatste in combinatie met gerechtelijke bewaring. Bitcoins en cryptocurrency zijn vatbaar voor conservatoir...