Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. KG. Vordering opheffing beslag bankrekening. HR 3 april 2020 (ECLI:NL:HR:2020:599): de ‘afstemmingsregel’ is niet van toepassing bij vordering tot opheffing van een conservatoire maatregel of tot...
 2. Opheffing van het executoriaal beslag dat de aandeelhouders van Yukos ter uitwinning van arbitrale veroordelingen tegen de Russische Federatie hebben gelegd op woord- en beeldmerken voor wodka...
 3. Beklag 552a Sv. Onroerende zaak executoriaal verkocht. Beslag naar analogie van art. 117 lid 4 Sv komen te rusten op de verkregen opbrengst. Klaagschrift gedeeltelijk gegrond.
 4. Kort geding. Executiegeschil. Vordering tot opheffing van beslag gelegd nav verbeurde dwangsommen wegens niet geplaatst houden van rectificatie + executieverbod. Nieuwe dwangsomveroordeling in...
 5. Het beslag dat de Roemeense spoorwegmaatschappij Ferotrans liet leggen op 48 treinstellen van de NS moet worden opgeheven.
 6. Civiel. Gematigde rente Island Finance, beslag, betaling in termijn, onderling overleg aanvaardbare aflossingsregeling voor partijen.
 7. Invordering. Exploot hernieuwd bevel tot betalen. Vermelding van rente op het exploot is een mededeling en geen voor bezwaar vatbare beschikking. Tegen bij exploot in rekening gebrachte kosten voor...
 8. Kort geding, oprichting en financiering dierenpension en afwikkeling huwelijksgemeenschap, vorderingen tot nakoming overeenkomst, opheffing conservatoir beslag, medewerking overdracht, medewerking...
 9. Kort geding; geschil over in beslag genomen producten. In conventie wordt gedaagde bevolen de beslagleggend deurwaarder medewerking te verlenen om de zaken te inventariseren. In reconventie wordt...
 10. Provisionele vordering tot opheffing van conservatoir beslag.
 11. Appel van ECLI:NL:RBNHO:2018:5475. Executoriaal derdenbeslag door schuldeiseres (de geïntimeerde) op een vordering uit geldlening van de holding van de schuldenaar (de appellant). De geldlening is...
 12. Kort geding, opheffing conservatoir beslag wordt afgewezen, aangezien de vordering niet summierlijk ondeugdelijk is. Hoewel niet aannemelijk lijkt dat aansprakelijkheid bestaat voor alle gestelde...
 13. 420ter Sr – medeplegen van gewoontewitwassen + 3 sub b Opiumwet - hennepteelt; GEV 43 maanden + beslag. Vernietiging. Bewezenverklaring van gewoontewitwassen van bitcoins en een geldbedrag. Het hof...
 14. 285b Sr - telkens belaging; GEV 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren + TS 120 uren + beslag. Vernietiging. Voeging in hoger beroep. Vrijspraak van tenlastegelegde binnendringen in...
 15. 420ter Sr - medeplegen van gewoontewitwassen + 227b Sr - bijstandsfraude; GEV 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met algemene + bijzondere voorwaarden + BP +...
 16. Verzoek conservatoir beslag onroerende zaak afgewezen. De vrees voor verduistering en in het verlengde daarvan de noodzaak om het verhaal voor de gestelde vordering door middel van een conservatoir...
 17. Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. De kamer heeft de klacht gedeeltelijk gegrond verklaard en aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van waarschuwing opgelegd. Beslag op huurtoeslag....
 18. Executiegeschil. Partijen zijn broer en zus van elkaar. Hun moeder is overleden. De dochter, aan wie een legaat is nagelaten, heeft de grosse van het testament ten laste van haar broer (executeur en...
 19. Schatting van wederrechtelijk verkregen voordeel op basis van een eenvoudige kasopstelling bij toepassing van artikel 36e, derde lid, (oud) Sr. In de hoofdzaak is de betrokkene veroordeeld voor...
 20. Kort geding. Opheffing conservatoir derdenbeslag. Vraag is of de aangeboden bankgarantie voldoende zekerheid geeft. Vordering wordt gedeeltelijk toegewezen. Voorwaardelijke opheffing beslag, onder...