Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Kort geding. Vordering tot opheffing (tweede) beslag op schip toegewezen. Beslagverdrag 1952 bepaalt dat voor dezelfde zeerechtelijke vordering slechts eenmaal beslag op een schip kan worden gelegd...
 2. CVonclusie AG. Beslag op auto's ten einde gekomen door afgifte opbrengst aan de Belastingdienst. Doorkruising van de regels van strafvordering. De conclusie stekt tot niet-ontvankelijkverklaring van...
 3. WHOA, Wet Homologatie Onderhands Akkoord, Verzoek afkoelingsperiode (art. 376 Fw), opheffing beslag
 4. Beslag op AOW-pensioen. Bezwaar tegen eerste uitkeringsspecificatie waarbij een bedrag in verband met het gelegde beslag op eisers AOW-pensioen is ingehouden. Geen ambtshalve toetst of het...
 5. Het hof vernietigt de beslissing van de rechtbank om de maatregel van terbeschikkingstelling met twee jaar te verlengen en verlengt de maatregel met een jaar. Hoewel het hof het uitgangspunt heeft...
 6. Tbs-verlenging voor 2 jaar. Het resocialisatietraject zal meer dan 1 jaar in beslag nemen.
 7. Schadeberekening wegens onrechtmatig beslag.
 8. Kort geding. Vordering om conservatoir beslag op paard op te heffen. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat eiser vóór het leggen van het beslag eigenaar is geworden van het paard.
 9. Kort geding: Vordering tot opheffen beslag. Vordering wordt afgewezen nu summierlijk van het bestaan van de vordering van de vrouw gebleken is. Voorts kan de tegenvordering van de man niet worden...
 10. Bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht en diefstal met geweld. Beslag vuurwapen en munitie. Taakstraf 40 uren, subs. 20 dagen m.a. en onttrekking aan het verkeer vuurwapen en munitie.
 11. Kort geding. Exhibitievordering ex artt. 843a Rv jo. 1019a Rv na bewijsbeslag en beslag tot afgifte. Art. 21 Rv. Inzage toegewezen voor wat betreft gestelde merkinbreuk door illegale parallelimport...
 12. Bijzondere bijstand, draagkracht, loonbeslag. De rechtbank is van oordeel dat de redenering van de CRvB in de uitspraak van 30 april 2019 (ECLI:NL:CRVB:20l9:1916) ook opgaat voor de casus van eiser....
 13. Civiel. kredietovereenkomst, nakoming, onderscheid tussen schuldwijziging en schuldvernieuwing, opheffing van het beslag.
 14. afwijzing vordering tot opheffing beslag
 15. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op jas (gilet) met logo van motorclub onder klager t.z.v. verdenking van overtreding van art. 2:50a APV Haarlem. 1. Moet raadkamer (inhoudelijk) beslissen op verweer dat...
 16. Opzettelijk aanwezig hebben 50 gram cocaïne (art. 2 Opiumwet). Rechtmatigheidsverweer verworpen (art. 359a Sv). De eerste fouillering op grond van de WWM was rechtmatig. De tweede fouillering,...
 17. “Eiser mag geen beslag leggen op de bankrekening van gedaagde (een overheidsinstantie). Er is geen reden om het wettelijk beslagverbod van art. 436 Rv, dat geldt voor goederen die bestemd zijn voor...
 18. Onderzoeken Bosnië, Brandberg en IJshamer. De onderzoeken betreffen meerdere liquidaties, pogingen tot liquidatie en een voorbereiding tot liquidatie. In het onderzoek naar deze feiten heeft de...
 19. Megazaak Bosnië. Onderzoeken Bosnië, Brandberg en IJshamer. De onderzoeken betreffen meerdere liquidaties, pogingen tot liquidatie en een voorbereiding tot liquidatie. In het onderzoek naar deze...
 20. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv. Beslag op geldbedrag ex. art. 94 en 94a Sv. Terechte klacht tegen ongegrondverklaring beklag nu de rechtbank niet begrijpelijk heeft vastgesteld wie als...