Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. LBIO legt beslag voor achterstallige kinderalimentatie onder de man. De man vordert de vrouw te veroordelen het LBIO opdracht te geven het beslag op te heffen en de opslagkosten niet meer in...
 2. Vordering tot opheffing executoriaal derdenbeslag; vordering afgewezen: het beslag is geldig gelegd; evenmin is sprake van een kennelijke juridische of feitelijke misslag in het vonnis op basis...
 3. Klacht tegen gerechtsdeurwaarder. Gerechtsdeurwaarder zou ten onrechte beslag onder de belastingdienst niet hebben opgeheven. Klacht ongegrond.
 4. Intellectuele eigendom. Kort geding. Opheffing beslag. De verscheping van voor de West Afrikaanse markt bestemde Durex condooms van Thailand via Senegal naar Rotterdam roept - mede vanwege...
 5. Conclusie A-G over de vraag of in de vordering ex art. 103 Sv, tot het leggen van conservatoir beslag, de concrete verhaalsobjecten moeten worden benoemd.
 6. Kort geding. Verbintenissenrecht. Opheffing beslag tegen zekerheid. Performance bond blijft gehandhaafd. Beslagsyllabus geldt niet op Sint Maarten.
 7. levering blijft uit na beslag, geen overmacht voor verkoper, boete 1% per dag, matiging
 8. Verzoek van een aantal advocaten gericht tegen de Staat tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ex artikel 186 Rv, de verstrekking van bescheiden ex artikel 843a Rv en tot het houden van...
 9. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Executiegeschil n.a.v. beslag op schilderijen. Vernietigbaarheid van (vaststellings)overeenkomst in notariële akte wegens dwaling?
 10. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Executiegeschil n.a.v. beslag op schilderijen. Vernietigbaarheid van (vaststellings)overeenkomst in notariële akte wegens dwaling?
 11. Klacht tegen een (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder. Klagers verwijten de gerechtsdeurwaarder - in de kern - het volgende: a. De gerechtsdeurwaarder heeft meermalen beslag gelegd, waardoor onnodig...
 12. Kort geding. PV mondelinge uitspraak ex artikel 30p Rv. Afwijzing vordering opheffing conservatoir beslag op een schip. Beslagverdrag. Beslaglegging op het schip van de debiteur van een...
 13. Vordering wegens onrechtmatig beslag. Ontvankelijkheid. Spookpartij? Invordering bate na opheffing faillissement zonder heropening ex art. 2:23c BW. Verwijzing naar schadestaat. Mogelijkheid van...
 14. Kort geding. Geschil tussen ex-echtgenoten. Artikel 474bb Rv. De BV van de man heeft executoriaal beslag gelegd op vorderingsrechten die de vrouw op de man heeft. Misbruik van bevoegdheid. Beslag...
 15. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op 2 auto’s onder zoon van klaagster t.z.v. hennepteelt en drugshandel, terwijl auto’s bij onherroepelijk vonnis in strafzaak tegen zoon zijn verbeurdverklaard, zaak...
 16. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedragen onder inmiddels overleden echtgenoot van klaagster t.z.v. verdenking van witwassen, terwijl klaagster (erfgename van gewezen verdachte) stelt dat...
 17. Kort geding. Voorzieningenrechter heeft beslag terecht opgeheven wegens schending van waarheidsplicht in het beslagrekest, mede omdat beslaglegger wist of kon weten dat beslagene niet op het...
 18. Veroordeling voor diefstal in vereniging van verschillende goederen en diefstal van een vrachtauto, nadat deze door de politie in beslag was genomen. Het door de verdediging aangedragen alternatieve...
 19. Veroordeling vervoeren cocaïne en hasjiesj in verborgen ruimtes auto en witwassen geldbedrag en tas. Gevangenisstraf 5 maanden m.a. en taakstraf 120 uren. Beslissingen omtrent beslag.
 20. Conclusie AG. Beklag, beslag ex art. 1:37.1 Algemene douanewet (Adw) op personenauto. Verzuim rechtbank de inspecteur van de Douane ex art. 1:37 lid 6 Adw in de gelegenheid te stellen te worden...