Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verdeling

Met verdeling van de opbrengst wordt bedoeld de verdeling van de opbrengst van een executoriale verkoop.

Executiekosten

De opbrengst die verdeeld wordt, is de netto-opbrengst, dat wil zeggen: de opbrengst met aftrek van de executiekosten.

Roerende zaken

Bij de verdeling van de opbrengst van een onroerende zaak, een schip en een luchtvaartuig wordt naar bepalingen van de verdeling van de opbrengst bij roerende zaken verwezen. 

Wetgeving

Wetgeving verdeling opbrengst bij roerende zaken (artt. 480-490d Rv)

Wetgeving verdeling opbrengst bij een onroerende zaak (artt. 551-553 Rv)

Wetgeving verdeling opbrengst bij een schio (artt. 580 en 581 Rv)

Wetgeving verdeling opbrengst bij een luchtvaartuig (art. 584i Rv)