Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Aanzegging executoriale verkoop

De executoriale verkoop van roerende zaken begint met een aanzegging van de datum en het tijdstip van de verkoop door de deurwaarder. Deze aanzegging doet hij in beginsel in het beslagexploot.

Als de deurwaarder de aanzegging niet in het beslagexploot vermeldt, moet hij de aanzegging alsnog binnen drie dagen na de betekening van het beslagexploot doen (art. 449 Rv).

Geen sanctie

Op het niet naleven van het artikel staat geen sanctie. Wanneer de deurwaarder de executoriale verkoop niet volgens het artikel aanzegt, is het beslag dus niet nietig.

Wachttermijn voor verkoop (art. 462 Rv)

De in beslag genomen roerende zaken worden niet eerder verkocht dan vier weken vanaf de dag van de betekening aan de geëxecuteerde van het proces-verbaal van inbeslagneming, bedoeld in art. 443 Rv (art. 462 lid 1 Rv).

  • De wachttermijn voor verkoop kan verkort worden bij onderlinge toestemming van partijen of ook ten verzoeke van de meest gerede partij door de voorzieningenrechter van de rechtbank (art. 462 lid 2 Rv). Het verzoekschrift kan door een deurwaarder worden ingediend (art. 438a Rv).

Sanctie

Vindt de verkoop toch eerder dan is voorgeschreven plaats, dan moet de schade als gevolg van de te vroege verkoop worden vergoed (art. 462 lid 1 Rv).