Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
De verkoop zal geschieden als die van andere roerende zaken, indien het beslag gelegd is op:

  1. zeeschepen, waarvan de bruto-inhoud minder dan 20 kubieke meters of de brutotonnage minder dan 6 bedraagt of, in geval van een schip in aanbouw zal bedragen, en die niet in het in artikel 193 van Boek 8 bedoelde register teboekstaan, of op
  2. binnenschepen als bedoeld in het tweede lid van artikel 785 van Boek 8 onder a van het Burgerlijk Wetboek, die niet teboekstaan in een der registers genoemd in artikel 781 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, noch in enig ander soortgelijk buitenlands register.

2.
De bekendmaking zal geschieden door aankondiging in een dagblad, verspreid ter plaatse waar het schip zich bevindt, en door aanplakking naar plaatselijk gebruik en in elk geval op een in het oog vallende plaats van het schip.