Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Na het verstrijken van de krachtens artikel 584f, tweede lid onder c  of 584h  door de rechtbank gestelde termijn maakt de rechter-commissaris uit de ingediende beweringen een staat op van de in artikel 584f tweede lid, bedoelde rechten en vorderingen.
  2. De artikelen 483a-490a, 490c en 490d  zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover uit de volgende artikelen van deze afdeling niet anders voortvloeit.