Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een civielrechtelijk beslag is een beslag dat wordt gelegd door een particulier persoon of bedrijf op goederen van een ander. Het beslag kan zijn:

Bestuursorgaan en anderen

Echter, ook een bestuursorgaan, de belastingontvanger of het openbaar ministerie kunnen een civielrechtelijk beslag leggen en doen dat ook volop. In beginsel gelden voor hen dezelfde regels als voor een particulier, maar in veel gevallen wordt het hen gemakkelijker gemaakt.

Regelgeving

Het executoriaal beslag is vooral geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Tweede boek, 'Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten'  (artt. 430-584r Rv).

Het conservatoir beslag is vooral geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Derde boek, en wel in de Vierde titel, 'Van middelen tot bewaring van zijn recht' (artt. 700-770c Rv).