Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Artikel 273 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
  2. Op de in dat artikel aangegeven wijze vervallen ook beperkte rechten die wel tegen de verkoper ingeroepen kunnen worden, indien de zaak vrij van deze rechten is verkocht overeenkomstig artikel 517, tweede lid.