Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Wederrechtelijk verkregen voordeel uit drugshandel. Het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat op € 436.500,-. Het in de hoofdzaak in beslag genomen geldbedrag van (in totaal) € 19.550,-...
 2. Veroordeling voor het opzettelijk aanwezig hebben van ongeveer 12,5 kilogram heroïne. Gevangenisstraf van 24 maanden en, als bijkomende straf voor feit 1, verbeurdverklaring van het in beslag...
 3. WHOA-zaak. Opheffing beslag.
 4. Conclusie AG. Beklag, beslag. Klager is n-o in zijn beroep voor zover aan de beslagene een last tot teruggave a.b.i. art. 116.1 Sv is gegeven. De Rb heeft haar oordeel dat de trouwring, 2 telefoons...
 5. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto onder klager t.z.v. verdenking tegen zoon van klager van drugshandel waarbij die auto is gebruikt. Is voldaan aan voorwaarden voor verbeurdverklaring van...
 6. Vordering tot afgifte stukken tegen onder meer deurwaarder die beslag heeft gelegd omdat tijdens het beslag met de remmen van de auto zou zijn geknoeid. De vordering wordt afgewezen en eisers worden...
 7. Veroordeling ter zake van poging tot woninginbraak. 1. Bewijsoverweging 2. Strafmotivering (GS voor de duur van 132 dagen m.a. waarvan 30 dagen voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaren) 3....
 8. Klacht tegen een notaris. Levering voormalige echtelijke woning. Beslag op restant verkoopopbrengst. Klacht over communicatie door de notaris. Klacht deels gegrond, deels ongegrond. Berisping, geen...
 9. Vonnis in kort geding. Verzoek tot tussenkomst toegewezen. Eiser vordert afgifte van buffels die zij van gedaagde heeft gekocht. Gedaagde erkent dat zij de koopovereenkomst heeft gesloten, maar...
 10. De rechtbank bepaalt dat klaagster haar inbeslaggenomen personenauto terug krijgt. De auto was door de politie in beslag genomen omdat haar ex-partner erin reed, zonder geldig rijbewijs. De...
 11. Beklag, beslag op sigaretten en tabak onder klager t.z.v. verdenking van overtreding van aangifteplicht (art. 139 DWU en art. 10:1 ADW) en voorhanden hebben van tabaksproducten die niet zijn...
 12. Beklag, beslag ex 94a Sv op geldbedragen in woning van klaagster t.l.v. ander t.z.v. verdenking van gekwalificeerde diefstal, (gewoonte maken van) opzetheling en deelname aan criminele organisatie....
 13. Conclusie AG. Beklag (art. 552a Sv) over (douane)beslag op tabaksproducten op Schiphol i.v.m. verdenking overtreding aangifteplicht (art. 10:1 ADW) en overtreding art. 73 Wet op de accijns. Falende...
 14. Kort geding. Nakomingsvordering. Toewijzing. Overeenkomst tussen professionele partijen over (ver)koop van onroerend goed. Eis in reconventie. Opheffing beslag. Afgewezen.
 15. Tussenvonnis. Erfrecht. Uitleg testament. Legaat met tweetrapsmaking. Afgifte stukken. Afwijzing vorderingen. Onrechtmatig beslag gelegd. Aansprakelijkheid voor de daardoor ontstane schade. Partijen...
 16. Veroordeling voor het voorhanden hebben van wapens en het aanwezig hebben van 264 pillen MDMA. Gedeeltelijke verbeurd verklaring en gedeeltelijke teruggave van de in beslag genomen geldbedragen....
 17. Veroordeling voor het plegen van diefstal in vereniging, inbraak in vereniging, meermalen gepleegd, medeplegen van poging inbraak in vereniging en het voorhanden hebben van een vuurwapen. Straf: 234...
 18. Beklag ex art. 552a Sv over beslag o.g.v. artt. 94 en 94 a Sv. Sv belang verzet zich tegen opheffing klassiek beslag goederen. Conservatoir beslag niet onrechtmatig, gelet op de door het kabinet r-c...
 19. Veroordeling voor het plegen van diefstal in vereniging, inbraak in vereniging, meermalen gepleegd en medeplegen van poging inbraak in vereniging. Straf: 254 dagen¬¬ gevangenisstraf met aftrek van...
 20. Onderzoek 26Grays. Veroordeling voor verlengde invoer van een geringe hoeveelheid cocaïne en daarop gerichte voorbereidingshandelingen, beide in vereniging gepleegd. Misbruik van functie bij...