Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Opheffing beslag. Vordering summierlijk ondeugdelijk.
 2. Gemotiveerde bewezenverklaring van de tenlastegelegde bijstandsfraude en veroordeling van verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden. Daarnaast verbeurdverklaring van de in beslag...
 3. Gemotiveerde vrijspraak van verdachte de tenlastegelegde bijstandsfraude en afwijzing van de vordering tot verbeurdverklaring van de in beslag genomen geldbedragen.
 4. De verdachte heeft zich samen met een ander gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het witwassen van een grote hoeveelheid gereedschappen. Gelet op het grote aantal gestolen goederen dat...
 5. Verklaart gelegde beslag waardeloos. Verstaat dat de bewaarder na inschrijving van dit vonnis gemachtigd is tot doorhaling van dit beslag.
 6. Opheffing conservatoir beslag. Artikel 705 lid 2 Rv. Afweging van de wederzijdse belangen.
 7. Beklag, beslag door douane ex art. art. 1:37.1 Algemene Douanewet (Adw) op auto van klager met verborgen ruimte. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard. De bestreden beschikking houdt geen...
 8. Beklag, beslag door douane ex art. art. 1:37.1 Algemene Douanewet (Adw) op auto van klager met verborgen ruimte. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard. De bestreden beschikking houdt geen...
 9. Verklaart inschrijving van het gelegde beslag waardeloos. Verstaat dat de bewaarder na inschrijving van dit vonnis gemachtigd is tot doorhaling van het beslag.
 10. Veroordeling ter zake van het onder 1, 2 en 4 tenlastegelegde tot een gevangenisstraf van achtenveertig dagen met aftrek van voorarrest. Beslag: teruggave; bewaring.
 11. Artikel 552a Sv. Beklag tegen beslag. Beslag gelegd in kader EOB en later Rechtshulpverzoek. Geld gevonden in de woning van de ouders van een in Belgiƫ verdachte van Opiumwetfeiten. Familieleden...
 12. Kort geding, opheffing conservatoir beslag Conservatoir beslag op onroerende zaak wordt opgeheven omdat voor het leggen van het beslag op die onroerende zaak geen toestemming is gegeven
 13. Kort geding. Geschil over strafvorderlijk in beslag genomen schilderijen, waar tevens executoriaal beslag op rust. Strafvorderlijk belang is komen te ontvallen. Schilderijen bevinden zich nog onder...
 14. Verdachte heeft zich in het cellencomplex schuldig gemaakt aan mishandeling van een politieagent. Beroep op noodweer verworpen. Daarnaast heeft verdachte anderhalf jaar later opnieuw strafbaar...
 15. Ex-echtgenoten. Regresrecht. Verbeurdverklaring 3:194 BW. Onrechtmatig gelegd beslag. Aansprakelijkheid vs. draagplicht. Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid....
 16. Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel coffeeshop Checkpoint. Actieve en faciliterende rol overheid; gedoogbeleid. Black-Widow-arrest. Beroep op gelijkheidsbeginsel, lex certa, art. 7 EVRM en...
 17. Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel coffeeshop Checkpoint. Actieve en faciliterende rol overheid; gedoogbeleid. Black-Widow-arrest. Beroep op gelijkheidsbeginsel, lex certa, art. 7 EVRM en...
 18. Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Beroepsfout. Causaal verband. Beslag op een aandeel in een bijzondere gemeenschap.
 19. Kort geding. Erflaatster heeft de aandelen in een feitelijk door eiser bestierde onderneming aan hem gelegateerd. Ook heeft zij eiser ter zake dit legaat tot afwikkelingsbewindvoerder benoemd. Eiser...
 20. Beklag, beslag ex art. 98 Sv op documenten en gegevensdragers in kantoren van 3 klagers (2 rechtspersonen en 1 natuurlijke persoon) t.z.v. verdenking van overtreding van art. 32...