Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Partijen zijn allebei eigenaar van een deel van een twee-onder-een-kapwoning. De kern van dit geschil is de vraag of partij B moet meewerken en meebetalen aan herstelwerkzaamheden/vernieuwingen, om...
 2. Verdachte wordt veroordeeld ter zake van: feit 1: als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en vijfde lid,...
 3. Conclusie AG. Beklag derde belanghebbenden tegen transactie betrekking hebbende op hun toekomende in beslag genomen voorwerpen. Niet-ontvankelijkverklaring van de klagers door de rechtbank wegens...
 4. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv. Uit de gedingstukken en uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat de in beslag genomen spullen zijn teruggegeven aan de klaagster, zodat de conclusie strekt tot...
 5. Jeugd. Vrijspraak van primair ten laste gelegde medeplegen van oplichtingen en diefstal. Veroordeling voor medeplichtigheid daaraan. Het hof is van oordeel dat uit voornoemde feiten en...
 6. Veroordeling tot deels voorwaardelijke jeugddetentie met bijzondere voorwaarden omdat de verdachte samen met anderen een jongen van 14 in de trein heeft beroofd van zijn broek en jas en telefoon,...
 7. Beklag, beslag. Gebruik medisch patiëntendossier voor strafvervolging. Beroep zorginstelling en behandelaar bij die zorginstelling op verschoningsrecht. Het oordeel van de Rb dat zich zeer...
 8. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verboden wapenbezit. Op 28 september 2022 zijn in de woning van verdachte een automatisch vuurwapen, twee geladen pistolen en bijbehorende munitie...
 9. Beslag in verband met bestuursrechtelijke dwangsom
 10. Beslag in verband met bestuursrechtelijke dwangsom.
 11. Overeenkomst tot grensoverschrijdend vervoer van een persoon. De consument betaalt de overeengekomen kosten van repatriëring zijn met COVID besmette vader vooruit. De (internationale) betaling neemt...
 12. Conclusie AG. Feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). 1: Klacht over innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering witwassen en beroep op...
 13. Vrijspraak belagingen en computervredebreuk. Bewezenverklaring bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht door het sturen van rouwboeketten met suggestieve begeleidende brieven. GEV 1...
 14. Veroordeling ter zake aanwezig hebben van een grote hoeveelheid verdovende middelen. Gevangenisstraf. Bekennende verdachte. Beslag. Vormverzuim.
 15. Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Klager is veroordeeld tot betaling, maar betaalt de vordering niet volledig. Vier jaar later legt gerechtsdeurwaarder opeens beslag op twee auto’s van klager....
 16. Klaagschrift 552a Sv. 94- en 94a-beslag. Ongegrond.
 17. Klaagschrift 552a Sv. 94a-beslag. Ongegrond.
 18. Veroordeling voor bezit van een gaspistool met munitie, een grote hoeveelheid amfetamine en metamfetamine en hennep tot een gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 6...
 19. verjaring, niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding, risicoaansprakelijkheid beslag, verrekenposten
 20. Kort geding. De vordering tot opheffing van het beslag op appartementsrecht van eisers wordt toegewezen. Eisers hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen geldige koopovereenkomst tussen hen...