Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Vernietiging vonnis waarvan beroep. Minderjarige verdachte. Bewezenverklaring poging doodslag. Verwerping bewijsverweren. Verwerping beroep op noodweer(exces). Art. 423 lid 4 Sv van toepassing....
 2. Vordering tot opheffing van beslag (artikel 705 Rv). Aan het beslag is een vordering tot schadevergoeding ten grondslag gelegd vanwege (i) het faciliteren van een onrechtmatige daad gepleegd door...
 3. Executoriaal beslag geconverteerd in conservatoir beslag. Ondanks dat het hof de vordering van de vrouw, waarvoor het beslag is gelegd, in hoger beroep heeft afgewezen, betekent dit niet automatisch...
 4. Voorbereidingshandelingen voor het opzettelijk teweegbrengen van een ontploffing bij een bedrijfspand. Toepassing van het jeugdstrafrecht (ASR). JDET 186 dgn wv 90 dgn vw pt 2 jr + bijzondere...
 5. Veroordeling voor het doen afgaan van een geïmproviseerd explosief op een bedrijventerrein. GEV 18 mnd ma wv 6 mnd vw pt 2 jr + bijzondere voorwaarden + teruggave in beslag genomen telefoon.
 6. Conclusie AG. Beklag, conservatoir anderbeslag, art. 94a.4 Sv. Middelen over de onschuldpresumptie, de rechtsgeldigheid van de titel van het beslag, de toepasselijke maatstaf en de proportionaliteit...
 7. Vordering tot ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel afgewezen. Er is gebrek aan beslag en incassomogelijkheden omdat al het vermogen van de veroordeelde in Peru al aan de Peruaanse Staat is...
 8. Conclusie AG. Beklag, beslag. Het oordeel van de Rb dat de klaagster het gebruik van de auto voor het rijden zonder rijbewijs door X op 6 februari 2023 redelijkerwijs kon vermoeden, zodat...
 9. Conclusie AG. Beklag. Beslag ex art. 552a Sv op personenauto. Ongegrondverklaring door Rb van beklag “ten onrechte” dan wel ontoereikend en/of onbegrijpelijk, nu op de zaak betrekking hebbende...
 10. Conclusie AG. Beklag. Beslag ex art. 552a Sv op o.a. geldbedrag € 5000,-, telefoon en vervalst Rolex-horloge. Falende middelen (1) en (3) m.b.t. oordeel Rb dat belang strafvordering zich verzet...
 11. Conclusie AG. Conservatoir beslag op een Mercedes, art. 94a Sv. Vervolg op ECLI:NL:HR:2023:81. Niet zonder meer begrijpelijk is dat de rechtbank heeft geoordeeld dat de omstandigheid dat de...
 12. Conclusie AG. OM-cassatie. Beklag tegen beslag n.a.v. een rechtshulpverzoek uit Brazilië. Art. 13d lid 2 WOTS jo. 552a Sv. Het middel klaagt in de kern over het oordeel van de rechter dat art. 13a...
 13. Bij besluit van 12 april 2022 heeft de minister voor Natuur en Stikstof op grond van de Wet natuurbescherming een last onder bestuursdwang opgelegd om het onrechtmatige bezit en de onrechtmatige...
 14. Beklag ex art. 5.4.10 jo. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op mobiele telefoon onder klager n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Belgische autoriteiten. Beroep op het door art. 1 Eerste Protocol EVRM...
 15. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op contante geldbedragen, saldi van bankrekeningen en onroerende goederen onder klager i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager. 1. Kon Rb oordelen dat het niet...
 16. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geldbedragen onder klager i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager. 1. Kon Rb oordelen dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat later oordelende...
 17. Beklag ex art. 5.4.10 jo. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op modeltreinen onder klager n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten. Beroep op het door art. 1 Eerste Protocol EVRM en art....
 18. SKG. Langjarig burengeschil over noodzakelijk funderingsherstel. Bij vonnis van 10 juni 2020 (vonnis 2020) is een bouwstop opgelegd aan de eigenaar van het middelste pand en zijn aannemer, op...
 19. OM-appel. Veroordeling voor medeplegen overval op supermarkt, voorhanden hebben vuurwapen, aanwezig hebben cocaïne en MDMA en medeplegen witwassen. GVS 42 mnd m.a. Beslag. Vorderingen bp: materiële...
 20. toelating WSNP, geen eerdere ingangsdatum, aflossingen door beslag niet ten goede gekomen aan gezamenlijke schuldeisers