Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Verbintenissenrecht. Geschil tussen eigenaren van recreatiewoningen jegens grondeigenaar. Geen koopovereenkomst tussen partijen ten aanzien van de grond totstandgekomen. Grondeigenaar heeft...
 2. Kort geding. Beslag wordt herbegroot en na het stellen van een bankgarantie conform het standaard NVB-model door eiser moeten gedaagden het beslag opheffen. Belangenafweging en zekerheid in de vorm...
 3. Eiseres voert in kort geding opheffing van een conservatoir beslag. Het beslag wordt opgeheven, omdat summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van de vordering waarvoor beslag is gelegd en de...
 4. Veroordeling voor het medeplegen van het opzettelijk aanwezig hebben van 21 kilogram cocaïne (art. 2 onder B Opiumwet) tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 8 voorwaardelijk....
 5. Veroordeling voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de invoer van 138 kilogram cocaïne en niet-ambtelijke omkoping. Gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden voorwaardelijk....
 6. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 91 dagen, beveelt de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgeledge gevangenisstraf van 1 week en verklaart verbeurd de in beslag...
 7. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, stelt dat hij zich meldt bij de reclassering, verklaart verbeurd de in beslag genomen...
 8. Het in de huurovereenkomst opgenomen beding kan worden aangemerkt als een koopoptie en niet als een voorkeursrecht. De bedoeling van de koopoptie was dat deze gekoppeld was aan het ondernemersschap...
 9. Kort geding. Opheffen beslag. Ondeugdelijke vordering.
 10. Verdachte wordt veroordeeld ter zake van: - Oplichting, meermalen gepleegd. - Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. - Van het plegen van witwassen een gewoonte maken. - Valsheid in geschrift. -...
 11. Kort geding. Vordering tegen de Staat om te verbieden in beslag genomen honden te vervreemden wordt afgewezen. OM heeft in redelijkheid kunnen oordelen dat er voldoende aanwijzingen zijn dat eiser...
 12. Vrijspraak van het aanzetten tot haat tegen christenen, discriminatie van christenen en/of gewelddadig optreden tegen christenen. Veroordeling voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven...
 13. Eiser meent dat de deurwaarder onrechtmatig heeft gehandeld door via beslag op zijn bankrekening een openstaande CJIB-vordering te incasseren. De kantonrechter volgt hem daarin niet. Het beroep op...
 14. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op riem met gesp van motorclub onder klager t.z.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager, waarna hij onherroepelijk is veroordeeld voor deelneming aan criminele...
 15. Conclusie AG. Beklag (art. 552a Sv) over beslag (art. 94 Sv) op riem met Hells Angels gesp nadat strafzaak onherroepelijk is afgedaan. Riem is zonder machtiging OM (a.b.i. art 117 Sv) vernietigd....
 16. Beschikking. Verzoek tot ontslag dan wel schorsing huidige stichtingsbestuurders (ex art. 2:298 lid 1 BW). Een van de verzoekers is niet-ontvankelijk, omdat zij niet is aan te merken als...
 17. De rechtbank heeft geoordeeld dat bij een beklag tegen het conservatoir gelegde beslag er een onderzoeksplicht bestaat naar eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, wanneer door of namens de...
 18. Overheidsprivaatrecht. Strafrecht. Beslag- en executierecht. Overgangsrecht. Civielrechtelijk executiegeschil met betrekking tot verhaal strafrechtelijke ontnemingsmaatregel door middel van...
 19. Bij besluit van 28 februari 2020 heeft de burgemeester van Zwolle aan [appellant] een last onder bestuursdwang opgelegd op basis van artikel 13b van de Opiumwet. [appellant] is eigenaar en...
 20. Vordering in kort geding tot opheffing van conservatoir beslag op een bankrekening is toegewezen. Het beslag is niet onnodig en er is geen sprake van schending van artikel 21 Rv. Een...