Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Conclusie AG. Beklag (art. 552a en 5.1.11 Sv) over beslag op voorwerpen en gegevens die n.a.v. Surinaams rechtshulpverzoek in beslag zijn genomen o.g.v. art. 94 Sv. Falende klacht over door rb...
 2. Beklag ex art. 552a Sv. Beslag 94a Sv tbv ontneming. Ontvankelijkheid. Duur onderzoek. Ongegrond.
 3. Beklag ex art. 552a Sv. Beslag 94a Sv tbv ontneming. Ontvankelijkheid. Duur onderzoek. Ongegrond.
 4. Conclusie AG. Beklag (art. 552a en 5.1.11 Sv) over beslag op voorwerpen en gegevens die n.a.v. Surinaams rechtshulpverzoek in beslag zijn genomen o.g.v. art. 94 Sv. Falende klacht over door rb...
 5. De kantonrechter wijst de gevorderde verklaring voor recht dat het beslag onrechtmatig is gelegd toe en wijst de gevorderde schade af. Eiseres stelt dat Samvar onrechtmatig beslag heeft gelegd op...
 6. Kort geding. Opheffing conservatoir en executoriaal beslag op onroerende zaak. Schuldenaar wordt onevenredig zwaar in belangen getroffen. Geen veroordeling in werkelijke proceskosten.
 7. Degene ten laste van wie derdenbeslag is gelegd is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet geschaad door de vermelding van een verkeerde titel, daar voor hem duidelijk is op grond van...
 8. Conclusie AG. Beklag (art. 552a en 5.1.11 Sv) over beslag op voorwerpen en gegevens die n.a.v. Surinaams rechtshulpverzoek in beslag zijn genomen o.g.v. art. 94 Sv. Falende klacht over door rb...
 9. In deze zaak is aan de orde de vraag of de koper van een onroerend goed is beschermd tegen beslag dat daarop is gelegd ten laste van de verkoper. Voor het antwoord op die vraag is het moment van...
 10. Conclusie AG. Beklag (art. 552a en 5.4.10 Sv) over beslag op iPhone die n.a.v. EOB in beslag is genomen o.g.v. art. 94 Sv. Falende klacht dat de rb geen rekening heeft gehouden met het...
 11. Sprongcassatie; dagvaarding; bevoegde deurwaarder. Cessie tot zekerheid van toekomstige vorderingen en opvolgend beslag.
 12. Belastingrecht; Beslag; Cessie; Dagvaarding (belastingdeurwaarder); Derdenbeslag; Deurwaarder; Fiduciaire overdracht; Nietigheid dagvaarding; Toekomstige vordering; Voorrecht (fiscus)
 13. Bevestiging van het vonnis waarvan beroep met uitzondering van de straf, wetsartikelen en aanvulling van gronden en aanvulling van beslagbeslissing. Bewezenverklaring van kort gezegd handelen in...
 14. Veroordeling schuldheling en overtreding van artikel 41, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet. Verwerping van verweer van de verdediging. Verdachte had redelijkerwijs moeten vermoeden...
 15. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een zestal gekwalificeerde diefstallen, twee pogingen daartoe en een ‘eenvoudige’ diefstal. Gevangenisstraf 8 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met...
 16. Conclusie AG. Beklag (art. 552a en 5.4.10 Sv) over beslag op goederen die n.a.v. EOB in beslag zijn genomen o.g.v. art. 94 Sv. Weigeringsgrond ex art. 5.4.4.f Sv van toepassing? Falend middel over...
 17. Kort geding. Executiegeschil in de zin van artikel 438 Rv. Geen dwangsommen verbeurd. Opheffing beslag.
 18. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto en geldbedrag (€ 249.700) onder ander dan klagers t.z.v. verdenking van witwassen, waarna die ander transactie-aanbod ex art. 74 Sr accepteert waarbij hij...
 19. Art 94 – 552a Sv: Auto in beslag genomen wegens herhaaldelijk rijden zonder geldig rijbewijs. Klager is eerder aangehouden en gewaarschuwd dat inbeslagname zou volgen bij recidive. Hij heeft lange...
 20. Kort geding. Opheffing beslag. Dwangsomgeschil. Toewijzing. Beoordeling van de inhoud van de verplichtingen waarop een dwangsom is gesteld en of dwangsommen zijn verbeurd. Verjaring. Artikel 611g Rv.