Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Verzoek bewijsbeslag en beslag tot afgifte wegens merkinbreuk door verwijdering identificatiecodes flessen drank. Hoorzitting in verband met rechtspraak over vrije parallelhandel met gedecodeerde...
 2. Conservatoir beslag tijdens noodregeling. Art. 31 LTBK.
 3. Beslagrecht. Executiegeschil. Vraag of de man aan een vonnis waaraan dwangsommen zijn verbonden heeft voldaan. De vrouw heeft beslag gelegd ter zake van beweerdelijk verschuldigde dwangsommen....
 4. Verzoek tot opheffing beslag dan wel VvE bevelen om het bevel op te heffen op verbeurte van een dwangsom. Eiseres heeft geen op de bepaling van artikel 705 lid 2 Rv toegespitste feiten en...
 5. Conclusie A-G. Beslag en beklag. Conservatoir beslag met het oog op een op te leggen ontnemingsmaatregel. De rechtbank heeft het beklag deels gegrond verklaard omdat het beslag naar haar oordeel...
 6. Vordering opheffing conservatoir beslag tot levering hotelpand toegestaan.
 7. Kort geding. Memorie van antwoord genomen vóór de memorie van grieven. Incidenteel hoger beroep niet meer mogelijk. Uitzondering op tweeconclusieregel ivm eindvonnis in bodemprocedure. Bezwaren...
 8. Beëindiging joint venture (waterkrachtcentrale in Albanië). Rechtsmacht Nederlandse rechter; inhoudelijke herbeoordeling vordering ca. €400 miljoen na niet-erkend Albanees vonnis (art. 431 lid 2...
 9. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op een vordering van klaagster tot een bedrag van bijna 22 mln. USD onder een derde-beslagene, ten laste van klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en deelname aan...
 10. Beklag, conservatoir beslag ex art. 94 Sv op een geldbedrag van in totaal € 740,15 onder klager o.g.v. Europees onderzoeksbevel of Europees bevriezingsbevel? De Rb. heeft niet onbegrijpelijk...
 11. Renvooiprocedure. Rangregelingprocedure verdeling opbrengst executie 26 casco’s binnenschepen. Gerechtelijke bewaring. Conservatoir beslag. Artikelen 8:820 (kosten van uitwinning) en 8:821 BW...
 12. Opheffing beslag.
 13. Veroordeling ter zake acht woninginbraken, 2 pogingen daartoe en de diefstal van een auto. Gevangenisstraf voor de duur van 5 jaar met aftrek voorarrest. Vorderingen benadeelde partijen (o.a....
 14. Na een verpanding van debiteuren in het kader van een bedrijfsfinanciering aan de financier (pandhouder) legt de pandhouder beslag ten laste van één van de debiteuren, die tot hetzelfde concern...
 15. Conclusie AG. Beklag tegen beslag ex art. 94 Sv op een telefoon. De rechtbank heeft overwogen dat de klager niet als beslagene kan worden aangemerkt omdat op de KVI bij de telefoon is aangetekend:...
 16. Conclusie AG. Beklag tegen beslag ex art. 94 Sv op een geldbedrag, onder een ander dan klager. De AG is van oordeel dat de opvatting, dat de rechtbank zich had moeten onthouden van een eigen oordeel...
 17. Conclusie AG. Beklag tegen beslag ex art. 94 en 94a Sv op een geldbedrag. De AG is met de steller van het middel van oordeel dat de beschikking van de rechtbank innerlijk tegenstrijdige overwegingen...
 18. Geen opheffing conservatoir beslag op pensioenaanspraken. Onjuiste lezing van beschikking verlofrechter door eiser.
 19. Inhouding op bijstand in verband met gelegd beslag. gebleven binnen grenzen van het beslag. Schending hoorplicht met toepassing van artikel 6:22 Awb gepasseerd.
 20. Op 12 april 2014 hebben medewerkers van de Belastingdienst/Douane de woning van belanghebbende doorzocht. Zij troffen in de woning, in de garage en in een personenauto die in de garage stond...