Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Aansprakelijkheid voor advocaatkosten etc. na gelegd conservatoir beslag, waarvan de vordering is afgewezen. Ook aansprakelijkheid voor alle daadwerkelijke advocatenkosten van gevoerde procedures?...
 2. Executoriaal beslag. Verklaring. Onjuist? VOF en vennoot.
 3. Executoriaal beslag. Verklaring. Onjuist? VOF en vennoot.
 4. Parkeren of laden en lossen? Heen en weer lopen van het voertuig naar de losplaats en terug neemt zo'n vijf minuten in beslag. De ambtenaar heeft verklaard tien minuten geen activiteiten te hebben...
 5. Vaststellingsovereenkomst na eerder kg vonnis - Afspraak dwangsommen converteren naar boetes vanaf wanneer? - Op juiste gronden executoriaal beslag vanwege verbeurde dwangsommen? - Geen spoedeisend...
 6. Verdachte heeft samen met een ander of anderen gedurende een periode van twee jaar vanuit een woning verdovende middelen (cocaïne en hennep) aan derden verkocht. Vrijspraak bezit heroïne nu...
 7. Beroep ongegrond. Afwijzing verzoek vrijstelling griffierecht. Verw betaalt schadevergoeding uit aan derde u.h.v. executoriaal beslag. Geen sprake van nabetaling van een periodieke betaling....
 8. De verdachte wordt veroordeeld voor witwassen, opzetheling, het voorhanden hebben van een vuurwapen, oplichting, valsheid in geschrift en poging tot oplichting tot een gevangenisstraf voor de duur...
 9. Veroordeling voor gewoonteheling van scooteronderdelen, opzetheling en oplichting. Gelet op de aard en de ernst van de feiten, is in beginsel het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf...
 10. Vrijspraak poging tot moord en poging tot doodslag. Veroordeling wegens bedreiging (meermalen gepleegd). Een beroep op noodweer slaagt en de verdachte is ontslagen van alle rechtsvervolging. Mede...
 11. Geschil over de overdracht van aandelen aan een legataris. Erflater heeft bij testament door middel van een legaat zijn aandelen in een vennootschap toegekend aan zijn neef. De executeur in de...
 12. KG. Vordering tot opheffing executoriaal beslag op woning en bankrekening. Geschil tussen ex-echtelieden.
 13. WHOA-zaak. Afwijzing verzoek afkoelingsperiode en opheffing beslag. Verzoekster heeft onvoldoende onderbouwd dat haar toezegging dat een akkoord binnen twee maanden kan worden aangeboden ook maar...
 14. Nieuw schoolbestuur legde ten onrechte beslag op loon ex-directeur/bestuurder. Gerechtshof oordeelt dat ex-directeur geen dwangsom hoeft te betalen. Hij heeft het kort geding vonnis naar behoren...
 15. Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van onder betrokkene in beslag genomen shirts met valse merken na klaagschriftprocedure ex art. 552a Sv, waarin...
 16. PW. Intrekking. De ondertekening van het bestreden besluit is in overeenstemming met de Mandaatregeling en dus bevoegd genomen. De rechtbank is het eiser eens dat de doorzoeking niet rechtmatig is...
 17. Presidentsrekesten, verzoek eigen beslag Verzoek tot het leggen van eigen beslag afgewezen omdat het eigen beslag betrekking zou hebben op vorderingen van verweerder uit hoofde van een in kracht...
 18. beslag op zonnepanelen- buitenlandse octrooirechten
 19. in weerwil van beslag gedane betaling door derdebeslagene; beslaglegger heeft bedrag inmiddels langs andere weg ontvangen; vordering van beslaglegger tot veroordeling van derdebeslagene om nogmaals...
 20. Valsheid in geschrift door advocaat, art. 225.1 Sr. Heeft hof verzuimd te beslissen op verweer strekkende tot strafvermindering op de grond dat onder verantwoordelijkheid van OM onrechtmatig is...