Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Verdachte heeft zich samen met (een) ander(en) schuldig gemaakt aan mensenhandel, oplichting en ontucht met een persoon die in een verminderde staat van bewustzijn verkeerde. Vrijspraak...
 2. Verdachte heeft zich samen met (een) ander(en) schuldig gemaakt aan mensenhandel, oplichting en ontucht met een persoon die in een verminderde staat van bewustzijn verkeerde. Vrijspraak...
 3. Verklaringsprocedure bij loonbeslag. Werkgever heeft tot aan deze procedure niet verklaard wat door het beslag wordt getroffen en wordt nu zelf voor de gehele schuld aangesproken. Omvang...
 4. Vrijspraak poging tot doodslag. Veroordeling voor poging tot zware mishandeling van echtgenoot. Verdachte heeft haar echtgenoot eenmaal met een mes gestoken in zijn bovenarm. De rechtbank...
 5. Bij besluit van 23 juni 2020 heeft de burgemeester van Leeuwarden [appellante] gelast de woning aan de [locatie] te [plaats] gedurende zes maanden gesloten te houden. [appellante] was huurder en...
 6. Conclusie AG. Beklag (art. 552a Sv) over (derden)beslag (art. 94 Sv) op auto i.v.m. verdenking overtredingen van de Opiumwet. Falende deelklacht over toepassing onjuiste maatstaf. Slagende...
 7. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op vest met logo van motorclub onder klager t.z.v. verdenking van overtreding van art. 2.2.1 APV Amsterdam. Verbindendheid art. 2.2.1 APV Amsterdam. Moet raadkamer...
 8. Bevestiging vonnis, met uitzondering van de beslissing tot verbeurdverklaring van de in beslag genomen bestelauto.
 9. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op vest met logo van motorclub onder klager t.z.v. verdenking van overtreding van art. 2.2.1 APV Amsterdam. Verbindendheid art. 2.2.1 APV Amsterdam. Moet raadkamer...
 10. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 25.024,50) onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Afstand van geldbedrag. Had Rb de hoogte van inbeslaggenomen geldbedrag moeten meewegen bij...
 11. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met verborgen ruimte (zonder strafbare goederen) onder vriend van klaagster. Bestaat er verband tussen inbeslaggenomen auto en strafbaar feit? HR herhaalt...
 12. Beklag, beslag ex art. 94 Sv en art. 94a Sv op geldbedrag (€ 960) onder klager t.z.v. verdenking van diefstal van elektrische fietsen. Komt beslissing Rb erop neer dat OM een klassiek gelegd beslag...
 13. Opzettelijk geldbedrag aan loonbeslag onttrekken (art. 198.1 Sr). Geldbedrag opzettelijk onttrokken aan beslag? Hof heeft vastgesteld dat op 25 augustus 2015 beslag is gelegd op loon van verdachte,...
 14. Bevoegdheidsincident. Is er voldaan aan het internationaliteitsvereiste? Daarnaast incident tot het opheffen van conservatoir beslag.
 15. Vernietiging. Vijrspaak van diefstal door twee of meer verenigde personen d.m.v. valse sleutels, meermalen gepleegd. Bewezenverklaring voorhanden hebben stroomstootwapen. Oplegging geldboete....
 16. Vernietiging. (pogingen tot) diefstal en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht van een politieambtenaar. Partiële vrijspraak t.a.v. inklimming. Aanvulling bewijsoverweging. Oplegging...
 17. Vernietiging. Telkens in het besloten lokaal bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringen (overtreden winkelverbod) en belediging (spugen in gezicht). Oplegging voorwaardelijke...
 18. Afgifte verklaring art. 3.273 lid 2 BW - tenietgaan beslag bij onderhandse executoriale verkoop door eigenaar conform 3.268 lid 2 BW.
 19. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder klaagster i.h.k.v. strafrechtelijk financieel onderzoek tegen vennootschap t.z.v. verdenking van witwassen en gewoontewitwassen. 1. Kon Rb oordelen dat...
 20. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv. Derdenbeslag (ex art. 94a Sv) op auto. Falende klachten over motivering ongegrondverklaring beslag en dat de rb heeft verzuimd te beslissen op een...