Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Conclusie AG. Klaagschrift inbeslagneming o.g.v. EOB. Middel klaagt over oordeel rechtbank dat belang van strafvordering het voortduren van het beslag op de voorwerpen (gegevensdragers) vorderde....
 2. Conclusie AG. Klaagschrift inbeslagneming o.g.v. EOB. Middel klaagt over oordeel rechtbank dat belang van strafvordering het voortduren van het beslag op de voorwerpen (gegevensdragers) vorderde....
 3. Gevangenisstraf van 1 maand voor het medeplegen van het opzettelijk aanwezig hebben van harddrugs. Verlenging van de proeftijd met wijziging van bijzondere voorwaarden. Teruggave in beslag genomen...
 4. Conclusie plv-AG. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op bankrekeningen van klager. Slagende klacht dat de rechtbank ten onrechte en onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat het medeplegen van overtreding van...
 5. Nakoming Letter of Intent en daarbij gevoegde concept-aandeelhoudersovereenkomst en -dienstverleningsovereenkomst en/of nakoming van de overeenkomst van bestuursmaatschap, dan wel verbreking van het...
 6. De raadkamer van de rechtbank Overijssel is van oordeel dat de luidspreker en de woofer van de 43-jarige klager rechtmatig in beslag zijn genomen. Uit een proces-verbaal blijkt dat klager wordt...
 7. 17/6418 tot en met 17/6421 Artikel 27e, lid 1, AWR. Belanghebbende heeft niet de vereiste aangifte gedaan, waardoor de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard. Belanghebbende slaagt niet in de op...
 8. Vordering tot opheffing van executoriaal beslag. Naar het voorlopige oordeel van het Gerecht is er geen sprake van een kennelijk juridische of feitelijke misslag. Van een noodtoestand als gevolg van...
 9. Opheffing executoriaal beslag op auto’s. Artikel 21 Rv. De voorzieningenrechter is van oordeel dat eisers zodanige belangrijke informatie hebben verzwegen, hetgeen in strijd is met art. 21 Rv, dat...
 10. koop/verkoop Aziatische kunstcollecte (beelden van steen en terracotta); conformiteit, authenticiteit en 7:17 BW; dwaling; opheffing beslag tussenkomende partijen.
 11. “Vrijspraak van witwassen. Onder een ander dan verdachte is een bedrag van € 176.500,00 in beslag genomen. Dit geld is aangetroffen in gesealde pakketten in een verborgen ruimte van een auto. Ten...
 12. In een tussen een aannemer en de projectontwikkelaar ontstaan geschil heeft de rechtbank vonnis gewezen en de projectontwikkelaar veroordeeld tot betaling van een aanzienlijk bedrag aan de aannemer....
 13. Verzoek conservatoir beslag onroerend goed toegewezen. Artikel 700 jo 725 Rv. Mogelijke vordering ex artikel 4:36 BW.
 14. Opheffing beslag, misbruik identiteitsverschil, bestuurdersaansprakelijkheid.
 15. Motorrijtuigenbelasting. Gebruik van de weg tijdens schorsing. In hoger beroep slechts de hoogte van de boete in geschil. Toepassing ECLI:NL:HR:2013:973. Matiging boete aangezien auto voor een deel...
 16. Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Gevangenisstraf 9 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Verklaring van verdachte (geld is geleend) niet aannemelijk. Geen vormverzuim ex art. 359a Sv:...
 17. Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. 18 maanden gevangenisstraf. Geen vormverzuim ex art. 359s Sv bij raadplegen digitale-gegevensdragers omdat de rechter-commissaris deze in beslag genomen had en aan...
 18. Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor kosten rechtsbijstand. Voldoende draagkracht. Appellante beschikt over voldoende draagkracht om de gevraagde kosten van rechtsbijstand zelf te voldoen....
 19. Vordering tot opheffing beslag in kort geding toegewezen in verband met schenden verplichting uit artikel 21 Rv.
 20. : Kort geding, opheffen conservatoir beslag tot afgifte en bewaring Vordering betreft het opheffen van het beslag tot afgifte en het opheffen van de gerechtelijke bewaring op een paard en...