Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Openlijke geweldpleging, (pogingen) afpersing in vereniging, poging diefstal met geweld/bedreiging met geweld in vereniging en voorhanden hebben van een nepvuurwapen. Bevestiging muv strafoplegging,...
 2. Kort geding om de opheffing van een conservatoir beslag tot afgifte van een chalet dat is geplaatst op een woonwagenstandplaats, waarbij de vraag rijst wie eigenaar is van het chalet en, mede in...
 3. Mondeling vonnis. Voormalig manager betaalt bedragen aan zichzelf, zijn holdings en familieleden uit de BV. BV cedeert schadevordering aan eiseres. Het enkele feit dat gelden zijn overgemaakt is...
 4. witwassen, bewijsoverweging, de verdachte heeft geen concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring afgelegd, strafmaatoverweging, beslag
 5. Onrechtmatige executie beslag; schade; eigen schuld?
 6. De curator wil dat gedaagde betalingen doet aan de boedel. De curator stelt dat gedaagde daartoe verplicht is op grond van een overeenkomst. Gedaagde is het daar niet mee eens, want zij meent dat...
 7. Kort geding, opheffing conservatoir beslag, stille maatschap; Eisers vormen een (ontbonden) stille maatschap. Gedaagde, een priv├ęschuldeiser van eiser sub 1, heeft beslag gelegd op diens aandeel in...
 8. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag onder ander t.z.v. verdenking van witwassen en overtreding Opiumwet. 1. Is derde, onder wie geldbedrag in beslag is genomen, conform art. 552a.5 Sv...
 9. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag onder ander t.z.v. verdenking van witwassen en overtreding Opiumwet. 1. Is derde, onder wie geldbedrag in beslag is genomen, conform art. 552a.5 Sv...
 10. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met verborgen ruimte van klaagster (autoverhuurbedrijf) onder ander (bestuurder auto) t.z.v. verdenking van witwassen. 1. Is het niet hoogst onwaarschijnlijk dat...
 11. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag onder ander t.z.v. verdenking van witwassen. Ontvankelijkheid cassatieberoep na last tot handelen als ware voorwerp verbeurdverklaard a.b.i. art. 116.2.c...
 12. Verschoningsverzoek toegewezen. De zaak betreft een raadkamerbehandeling van een klaagschrift tegen gelegd conservatoir beslag. In december 2022 dient de inhoudelijke behandeling van de strafzaak...
 13. klaagschrift ex 552a door derde inzake beslag bij notaris ongegrond
 14. OZ Aquamarine: Rechter-commissaris constateert dat bij de inbeslagname van digitale bestanden (onder een advocaat) en de daaropvolgende geheimhouderprocedure onregelmatigheden hebben plaatsgevonden....
 15. OM niet-ontvankelijk in de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel wegens schendig art 6 EVRM. Wijziging grondslag vordering in relatie tot beslissing OM in beslag genomen...
 16. Beroep ongegrond. Verweerder moet in opdracht van het CAK een premie inhouden op het AOW-pensioen van eiser. Deze bijdrage moet eiser zelf opbrengen uit zijn beslagvrije voet. Verweerder heeft...
 17. Conservatoir beslag na verdenking van handelen met voorwetenschap. Klaagschrift ex artikel 552a Sv ongegrond.
 18. Kort geding. Opheffen beslag. Schending art. 21 Rv. In het beslagrekest is voor de beoordeling van het gevraagde verlof relevante informatie verzwegen. Daarbij is evenzeer van belang dat wanneer de...
 19. Executiegeschil. Executoriaal beslag op een vliegtuig. Betekent de beslissing van het ad hoc Committee van ICSID, waarbij de executie is geschorst, dat het beslag moet worden opgeheven? Aan de...
 20. Bewezen is verklaard het op straat, in de broeksband, voorhanden hebben van een half geladen vuurwapen met munitie en voorts het witwassen van een geldbedrag aangetroffen in een sok onder in een...