Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Onrechtmatige overheidsdaad. Procesrecht. Driepartijengeding. Opheffing strafvorderlijk beslag op lening teneinde doorhaling hypotheekrecht te bewerkstelligen. Zekerheidsstelling ex art. 118a Sv....
 2. Bij besluit van 3 juni 2019 heeft de burgemeester van Utrecht het pand aan de [locatie] in Utrecht gesloten voor de duur van twaalf maanden. [appellant] exploiteert in het pand [smartshop]. Op 28...
 3. Vordering tot opheffing beslag van vader afgewezen. Geen sprake van onrechtmatig gelegd beslag door dochter. Openstaande vordering ogv achterstallige onderhoudsbijdrage. Verweer toerekening ex...
 4. opheffing conservatoir beslag. afgewezen. Niet betaald voor werkzaamheden aan plezierjacht in Spanje. overeenkomst v opdracht.
 5. Mondelinge uitspraak. In conventie: Overeenkomst met als kop ‘Intentie overeenkomst’ mbt woning. Uitleg. Geen koopovk volgens art 7.2 BW. In reconventie: afwijzing vord. tot opheffing van...
 6. Conclusie AG. Beklag, beslag ex. art 94 Sv op personenauto. Had de rechtbank (i) op grond van de informatie dat nog niet was vastgesteld of zich in de auto een verborgen ruimte bevond een beslissing...
 7. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat werknemer tijdens de nachtdienst in slaap is gevallen en de taken op de centrale post niet dan wel niet volledig heeft uitgevoerd. De...
 8. Veroordeling wegens meerdere vermogensdelicten, een poging tot afpersing en verboden (nep)wapenbezit. Vrijspraak van inbraak bij de Gall & Gall. De omstandigheden dat (i) een getuige heeft gezien...
 9. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat werknemer tijdens de nachtdienst in slaap is gevallen en de taken op de centrale post niet dan wel niet volledig heeft uitgevoerd. De...
 10. opheffen oud beslag
 11. Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van onder betrokkene in beslag genomen shirts met valse merken na klaagschriftprocedure ex art. 552a Sv, waarin...
 12. Vrijspraak voor mishandeling en (poging tot) aanranding. Teruggave van in beslag genomen voorwerpen. Niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij. Enkelvoudige fotoconfrontatie: iedere...
 13. Conclusie AG. De AG wijdt algemene beschouwing aan vordering onttrekking aan het verkeer ex art. 36b lid 1 onder 4° Sr juncto art. 552f Sv van auto’s met lege verborgen ruimte die o.g.v. art. 94 lid...
 14. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op stoffelijke overschotten van katten en haas onder klager t.z.v. verdenking van overtreding art. 3 Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Alkmaar....
 15. Conclusie AG. De AG wijdt algemene beschouwing aan vordering onttrekking aan het verkeer ex art. 36b lid 1 onder 4° Sr juncto art. 552f Sv van auto’s met lege verborgen ruimte die o.g.v. art. 94 lid...
 16. Conclusie AG. De AG wijdt algemene beschouwing aan vordering onttrekking aan het verkeer ex art. 36b lid 1 onder 4° Sr juncto art. 552f Sv van auto’s met lege verborgen ruimte die o.g.v. art. 94 lid...
 17. Klager exploiteert een coffeeshop in Deventer. In de (garage van de) woning van klager is een aanzienlijk bedrag in contanten en softdrugs aangetroffen en in beslag genomen. Klager verzoekt de...
 18. Veroordeling voor medeplegen van belaging, medeplegen van voorbereiding van moord, het handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, begaan tot een vuurwapen van...
 19. Het hof veroordeelt verdachte ter zake van het verkopen, verstrekken en vervoeren van cocaïne tot een taakstraf van 60 uren, subsidiair 30 dagen, met aftrek van het voorarrest. Het in beslag genomen...
 20. ‘Losse’ vordering onttrekking aan het verkeer. Strafrechtelijk beslag tussentijds vernietigd. Geen vergoeding. Strafzaak is eerder geëindigd met niet-ontvankelijk verklaring van het openbaar...