Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Eis in hoofdzaak na beslag. Nu niet met een voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat eiser het bedrag van Afl. 63.000,-- aan gedaagde heeft uitgeleend, moet het er voor worden...
 2. Kort geding. Internationaal recht. Immuniteit van executie. Vervolg op ECLI:NL:HR:2020:2103. Is voldoende aannemelijk gemaakt dat in beslag genomen aandelen een andere dan publieke bestemming hebben?
 3. TBS met dwangverpleging na neersteken huisarts in Den Haag De rechtbank Den Haag heeft een 39-jarige verdachte tbs met dwangverpleging opgelegd na het neersteken van een huisarts in Den Haag. Dat...
 4. Geen betaalverplichting voor de door eiser gevorderde betaling van zijn facturen nu tussen partijen een vaststellingsovereenkomst is gesloten. Het in dat verband gelegde conservatoire beslag moet...
 5. Verzoek tot aanstellen gerechtelijk bewaarder na conservatoir beslag op roerende zaken (machines), voor de duur van de bodemprocedure. Horen gerekwestreerde (aannemer). Vrees voor verduistering....
 6. Veroordeling voor poging tot woninginbraak in vereniging. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 100 uren. Overschrijding redelijke termijn. Beslissing op beslag en TUL toegewezen.
 7. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. onttrekking van diverse goederen aan gelegd beslag (art. 198.1 Sr) en bedreiging van zijn (ex-)echtgenote door met mes stekende bewegingen te maken (art. 285.1...
 8. Beklag ex art. 552a Sv tegen voornemen van RC om over te gaan tot verstrekken van door (raadsman van) klager opgestelde lijst met namen van geheimhouders aan OvJ. Verschoningsrecht t.a.v. lijst van...
 9. De rechtbank machtigt DigiJuris een selectie te maken van de zich in gerechtelijke bewaring bevindende gegevens, veroordeelt de gdaagden om DigiJuris opdracht te geven om de in beslag genomen...
 10. Beroep op contractuele boete vanwege niet-nakomen leveringsverplichting woning slaagt niet. Overeenkomst vernietigd op grond van wederzijdse dwaling t.a.v. gevolgen beslag op (deel van) de woning....
 11. Verzoek tot verlenen van verlof voor executoriale verkoop van in beslag genomen aandelen, ex artikel 474g Rv. Cumulatie van beslagen. Verzoekster is niet de eerste executoriaal beslaglegger. Aan...
 12. bevestiging vonnis rechtbank, met uitzondering van beslissingen op in beslag genomen iphones en met dien verstande dat artikel 63 Sr aan de toepasselijke wettelijke voorschriften wordt toegevoegd en...
 13. Geen opheffing conservatoir beslag in incident, nu de hoofdzaak niets te maken heeft met dat beslag of de vordering tot zekerheid waarvan dat is gelegd.
 14. Verdachte heeft zich gedragen in strijd met het voorschrift vastgesteld bij artikel 2.2, achtste lid, van de Wet dieren, veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 40 uren, waarvan 20 uren...
 15. Vordering opheffen beslag hangende bodemprocedure afgewezen.
 16. Executie- en beslagrecht. Levert veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat een executoriale titel op, zodat op grond daarvan executoriaal beslag kan worden gelegd, art. 441 Rv (oud)?...
 17. Executie- en beslagrecht. Levert veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat een executoriale titel op, zodat op grond daarvan executoriaal beslag kan worden gelegd, art. 441 Rv (oud)?...
 18. Vernietiging van het vonnis waarvan beroep, met veroordeling ter zake van het primair tenlastegelegde (zware mishandeling) tot een taakstraf van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis en een...
 19. De verdachte heeft zich samen met zijn medeverdachte schuldig gemaakt aan het beschieten van een bedrijfspand in Rotterdam, waardoor het gebouw is beschadigd. Tevens heeft de verdachte zich samen...
 20. De verdachte heeft zich samen met zijn medeverdachte schuldig gemaakt aan het beschieten van een bedrijfspand in Rotterdam, waardoor het gebouw is beschadigd. Tevens heeft de verdachte zich samen...