Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. De meervoudige kamer van de rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden heeft op 19 november 2020 een verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, de maatregel van TBS met...
 2. Beklag ex art. 552a Sv strekkende tot teruggave van onder klaagster (rechtspersoon) ter uitvoering van rechtshulpverzoek van Verenigde Staten inbeslaggenomen zaken en vastgelegde gegevens. Rb. heeft...
 3. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 4 onder klaagster inbeslaggenomen bouwmachines. Rb. heeft klacht tegen voorgenomen teruggave ex art. 116.3 Sv aan anderen dan klaagster ongegrond verklaard. 1. Had...
 4. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 4 onder klaagster inbeslaggenomen bouwmachines. Rb. heeft klacht tegen voorgenomen teruggave ex art. 116.3 Sv aan anderen dan klaagster ongegrond verklaard. 1. Had...
 5. Beklag, beslag op 8.950 kratten onder klager (handelaar in pallets) t.z.v. verdenking van diefstal, waarna kratten worden teruggegeven aan ander (bedrijf dat kratten verhuurt). Klager verzoekt...
 6. Conclusie AG. Beklag tegen beslag van stukken onder Jehovah’s Getuigen in het kader van strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik door (oud)-leden binnen de Christelijke Gemeente van de...
 7. vrijspraak in verband met bewijsuitsluiting naar aanleiding van onherstelbare vormverzuimen. Meer in het bijzonder sluit de rechtbank de bewijsmiddelen uit die zijn verkregen naar aanleiding van de...
 8. geen bewijs dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het (schuld)witwassen van het geldbedrag van € 1.000.000. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 2 maanden en OBM van 6 maanden voor...
 9. veroordeling tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor het medeplegen van schuldwitwassen van het geldbedrag van € 1.000.000. Beslissingen ten aanzien van in beslag genomen voorwerpen.
 10. Beslag op vliegtuig. Ook indien het verzoek om conservatoir beslag tot afgifte te leggen betrekking heeft op een luchtvaartuig dat geregistreerd staat in een niet-verdragsstaat (verdrag van Rome...
 11. Vrijspraak feit 1 primair, art. 282a Sr. WOB feit 1 subsidiair: medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden WOB feit 2: medeplegen van handelen in...
 12. Vrijspraak van feit 1 primair (art. 282a Sr) WOB feit 1 subsidiair: medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden WOB feit 2: medeplegen van handelen...
 13. Vordering tot opheffing beslag. Ter beschikking stelling werknemers door payrollbedrijf aan vervoersbedrijf. Summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van de vordering inzake loonkosten van ter...
 14. klaagschrift ex 552a Sv, in beslag genomen geldbedrag, ongegrond
 15. Verzoek om voorlopige voorziening. Verweerder heeft beslag gelegd op verzoekers inkomen. Op verzoek van verzoeker heeft verweerder de beslagvrije voet vanaf augustus verhoogd. De beslagvrije voet is...
 16. Verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 90 dagen waarvan 81 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van één jaar en een taakstraf van 180 uren wegens het medeplegen van...
 17. Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Onjuiste derdenverklaring? Neveninkomsten in mindering gebracht op de uitkering. Art. 475d lid 5 Rv. De gerechtsdeurwaarder heeft het beslag op goede gronden...
 18. klaagschrift ex art. 552a Sv, in beslag genomen motor, ongegrond
 19. klaagschrift ex art. 552a Sv, in beslag genomen iPhone en geld, ongegrond
 20. klaagschrift ex art. 552a Sv, in beslag genomen hond, ongegrond