Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Vordering opheffing beslag wegens summierlijke ondeugdelijkheid vordering, misbruik van recht en belangenafweging – afgewezen.
 2. Cybercriminaliteit. Bewezenverklaring voorhanden hebben van een technisch hulpmiddel hoofdzakelijk geschikt gemaakt voor het plegen van computercriminaliteit en het voorhanden hebben van...
 3. Begroting schade wegens ten onrechte executie van in vuistpand genomen bitcoinminers. Schade van de in beslag genomen apparatuur begroot cf. lineaire afschrijvingsmethode. Waarde in het economisch...
 4. Beklag tegen beslag op grond van Pools EOB. Klaagschrift ingediend na 14 dagen na het beslag. Toch ontvankelijk, omdat er geen aanzegging aan de beslagene is gedaan, zoals art. 5.4.10 Sv...
 5. WHOA. Afkoelingsperiode afgewezen omdat o.a. noodzaak onvoldoende aannemelijk is gemaakt. De enkele stelling dat verzoeker vreest dat schuldeisers beslag leggen, is onvoldoende.
 6. Vrijspraak voor het voorhanden hebben van een boksbeugel. Veroordeling voor het medeplegen van het aanwezig hebben van grote hoeveelheden verdovende middelen (amfetamine, GHB, hasj en ketamine), het...
 7. Verdachte wordt ter zake van – kortgezegd – phishing veroordeeld tot een gevangenisstraf van 34 maanden, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, met aftrek, met een proeftijd van drie jaren en met als...
 8. Tussenvonnis in incident 223 Rv. Provisionele voorziening. Wapperverbod. Opheffing beslag ogv 705 Rv. Octrooirecht. Openbaar voorgebruik? Inbreuk op werkwijzeconclusies.
 9. Verzoek ex art. 552a Sv tot teruggave van een in beslag genomen auto + vordering tot onttrekking aan het verkeer. Uit onderzoek blijkt dat het voertuig-identificatienummer van de auto is vervalst en...
 10. Medeplegen oplichting. Bewijsoverweging ten aanzien van de oplichting(en) en de verduistering van de BMW. Overschrijding van de redelijke termijn. Beslag. Vordering BP. Het hof ziet in hetgeen door...
 11. Verdachte heeft als holdingmaatschappij geldbedragen van (telkens in totaal) € 4.313.716,65 en € 1.999.023,42 witgewassen en hiervan een gewoonte gemaakt.. De rechtbank heeft alle in beslag genomen...
 12. Verdachte heeft op 9 oktober 2018 als winkel een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd zijn voor de grootschalige beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, voorhanden gehad en te koop...
 13. Verdachte heeft als holdingmaatschappij geldbedragen van (telkens in totaal) € 413.716,65 en € 840.869,52 en een bedrijfspand met bijbehorende gebouwen en grond in Nieuwegein witgewassen en hiervan...
 14. Verdachte heeft als holdingmaatschappij geldbedragen van (telkens in totaal) € 10.044.490,73 en € 477.764,21 en twee bedrijfspanden met bijbehorende gebouwen en grond in Nieuwegein witgewassen en...
 15. Kort geding. Beslag. Gedeeltelijke opheffing van het beslag, omdat voor een te hoog bedrag beslag is gelegd Partijen hebben drie aannemingsovereenkomsten gesloten, waarbij geen opschortende...
 16. Medeplegen diefstal met geweld en medeplegen afpersing. Beide feiten gepleegd in woning van aangever. Eendaadse samenloop. Gevangenisstraf 42 maanden met aftrek voorarrest. Strafblad. Artikel 63....
 17. Verdachte heeft in de periode van 1 maart 2015 tot en met 9 oktober 2018 als groothandel een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd zijn voor de illegale hennepteelt, voorhanden gehad,...
 18. Kort geding. Bewijsbeslagl.. Vordering ex art 843a Rv mbt in beslag genomen digitale gegevens deels toegewezen.
 19. Luchtvaartzaak. Medische noodsituatie. Passagier met waterpokken. Niet onderbouwd dat het desinfecteren dusdanig veel tijd in beslag zou nemen dat hij genoodzaakt was om de vlucht te annuleren.
 20. Verkrachting en mishandeling tijdens relatie. Dwang en belaging na beëindiging relatie. Geen noodweer. Verminderd toerekeningsvatbaar. (Deels voorwaardelijke) gevangenisstraf met bijzondere...