Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Strafvorderlijk in beslag genomen hond. Beslissing to euthanasie te toetsen door de burgerlijke rechter?
 2. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van elf maanden, vanwege bezit van harddrugs en de handel daarin. Ook wordt een personenauto die de man in bezit heeft, in beslag...
 3. Klaagschrift beslag ongegrond.
 4. De rechtbank wijst de vordering ex artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht af. De 328 hennepplanten en de 658 gram hennep die zijn aangetroffen, zijn in beslag genomen. De veroordeelde heeft...
 5. Opheffing beslag, betaling voorschot in kort geding en 843a Rv.
 6. Het beslag dat is gelegd ten laste van twee bestuurders van een vennootschap die obligaties heeft uitgegeven, wordt opgeheven.
 7. Kort geding. Opheffen conservatoir beslag afgewezen.
 8. De rechtbank schorst de tenuitvoerlegging van het verstekvonnis, gewezen op 27 juni 2023, totdat op het geschil in de verzetprocedure is beslist, en heft de ten laste van eiser in opdracht van...
 9. Eendaadse samenloop van diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken,...
 10. klaagschrift ex art 552a Sv tegen conservatoir beslag niet-ontvankelijk, voor het overige rb onbevoegd met bepaling dat griffier stukken zal zenden naar gerechtshof
 11. Conclusie AG. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op bankrekeningen en contant geldbedrag onder klager. Schriftelijke afdoening klaagschrift zonder openbare behandeling i.v.m. COVID-19 (corona). Mede...
 12. Terugwijzing Hoge Raad. Enkel beslissing omtrent beslag is nog aan de orde. Verbeurdverklaring van inbeslaggenomen auto.
 13. Jeugd. Veroordeling bedreiging met zware mishandeling van het ene slachtoffer. Vrijspraak bedreiging van het andere slachtoffer, nu haar verklaring in onvoldoende mate wordt ondersteund door ander...
 14. De politierechter heeft bij vonnis waarvan beroep de verdachte ter zake van ‘opzetheling’ (feit 1), ‘diefstal door twee of meer verenigde personen’ (feit 2 en feit 4), alsmede ‘diefstal door twee of...
 15. Partijen hadden een handelsnaamgeschil waarover de rechtbank bij vonnis in het voordeel van Yam Yam heeft beslist. Eiser heeft niet (tijdig en volledig) aan hem in het vonnis opgelegde geboden...
 16. Beroep ongegrond. Inhouding vakantietoeslag. Voor zover eiser met zijn beroep betoogt dat verweerder niet binnen het kader van het beslag is gebleven, slaagt deze grond niet. Indien bij eiser...
 17. Incidentele vordering tot opheffing beslag afgewezen. In de hoofdzaak twisten partijen over de vraag of de door eisers aangelegde betonvloer in de bedrijfshal van gedaagde voldoende draakgracht...
 18. Bewezenverklaring van het opzettelijk aanwezig hebben en vervoeren van cocaïne en heroïne. De rechtbank acht het door de verdediging aangevoerde alternatieve scenario niet aannemelijk geworden. De...
 19. Vrijspraak moord (primair), veroordeling voor medeplegen gekwalificeerde doodslag (subsidiair). Verweer alternatief scenario aangetroffen DNA en schoensporen. Eendaadse samenloop met medeplegen...
 20. Vrijspraak moord (primair), veroordeling voor medeplegen gekwalificeerde doodslag (subsidiair). Eendaadse samenloop met medeplegen diefstal met geweld met de dood ten gevolge. Ook veroordeling voor...