Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. opheffing beslag. gedaagde beroept zich op arrest Vleesmeesters Versman/ALOG.
 2. Verzoekster vraagt verlof om conservatoir beslag te leggen op het salaris van verweerder. De voorzieningenrechter weigert dit op grond van een summiere belangenafweging.
 3. Veroordeling ter zake van een gekwalificeerde diefstal (woninginbraak) tot een gevangenisstraf van drie maanden, met aftrek van het voorarrest. Bewijsoverweging voltooide diefstal. Beslissingen op...
 4. Kort geding. Geschil over een scheepscasco, versleept vanuit Polen naar Nederland waar het wordt verkocht en beslagen. Vordering tot opheffing beslag. Zie 200.268.996.
 5. Beklag, beslag. Art. 552a Sv. OM-cassatie. Op gronden vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: De Rb had belanghebbende (i.c. aangever van diefstal van goederen) o.g.v. art. 552a.5...
 6. Beklag, beslag. Art. 552a Sv. OM-cassatie. Op gronden vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: De Rb had belanghebbende (i.c. aangever van diefstal van goederen) o.g.v. art. 552a.5...
 7. KG Opheffing conservatoir beslag op bankrekening. Belangenafweging.
 8. Beklag, beslag. Art. 552a Sv en art. 94 Sv. Beslag op panden in Amsterdam met aanzienlijke waarde. Klaagster (vennootschap) is eigenaar en wordt verdacht van witwassen en deelneming aan criminele...
 9. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv. Beslag op grond van art. 94 Sv op panden in Amsterdam met aanzienlijke waarde. Beroep op o.a. strijd met proportionaliteit. Rechtbank acht bij klassiek beslag...
 10. Vordering tegen werkgever van een jegens zijn ex-echtgenote alimentatieplichtige man, strekkende tot nakoming van de verplichtingen van de werkgever op grond van onder deze ten laste van zijn...
 11. Veroordeling van verdachte ter zake van diefstal door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd, tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden, met aftrek van voorarrest. Gelast de...
 12. Veroordeling van verdachte ter zake van diefstal door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd en diefstal, tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden, met aftrek van voorarrest....
 13. Executiegeschil; beslag tot afgifte; ontvankelijkheid hoger beroep.
 14. Beslagrecht. Vordering tot opheffing executoriaal beslag.
 15. Kort geding, art. 770b Rv , maritale beslagen, loonbeslag, veroordeling van de man in betaling van proceskosten van de vrouw. Partijen zijn getrouwd geweest in wettelijke gemeenschap...
 16. Vordering opheffen executoriaal beslag toegewezen. Bewijs geleverd dat vordering is voldaan.
 17. Beklag, beslag ex art 94a Sv op geldbedrag (€ 227.270) dat in woning van klager is aangetroffen maar onder ander in beslag is genomen t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet (strafzaak in...
 18. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geld dat in woning van vader van klager is aangetroffen maar onder een ander in beslag is genomen t.z.v. verdenking van overtreding van de Opiumwet. Middel over in...
 19. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op navigatiesysteem en geld onder klager t.z.v. verdenking handel in gestolen auto-onderdelen en witwassen. Middelen over het herstellen van een misslag in een...
 20. In het door het Uwv bij de beoordeling van het arbeidsvermogen gehanteerde Compendium Participatiewet (Compendium) is over de voorwaarde van één uur aangesloten werken vermeld dat dit ziet op het...