Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Conventie: vordering opheffen beslag afgewezen. Niet summierlijk gebleken ondeugdelijkheid; niet op eenvoudige wijze vast te stellen wie gelijk aan haar zijde; uitvoerig feitenonderzoek voor nodig;...
 2. Klaagschrifprocedure ex art. 552a Sv n.a.v. een Europees Onderzoeksbevel (EOB). Klaagster verzoekt de enkelvoudige raadkamer van de rechtbank om teruggave van goederen die in het kader van een EOB...
 3. Klaagschrifprocedure ex art. 552a Sv n.a.v. een Europees Onderzoeksbevel (EOB). Klager verzoekt de enkelvoudige raadkamer van de rechtbank om teruggave van goederen die in het kader van een EOB in...
 4. Beklag, beslag ex art. 94/94a gelegd op diverse voorwerpen, i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager, die wordt verdacht van (gewoonte)witwassen. Afwijzing verzoek tot aanhouding/schorsing...
 5. Beklag, beslag ex art. 94/94a gelegd op diverse voorwerpen, i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager, die wordt verdacht van (gewoonte)witwassen. Afwijzing verzoek tot aanhouding/schorsing...
 6. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op woning. Klaagster (derde) komt op tegen het beslag gelegd ten laste van haar echtgenoot (de beslagene). HR herhaalt toe te passen maatstaf uit...
 7. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op woning. Klaagster (derde) komt op tegen het beslag gelegd ten laste van haar echtgenoot (de beslagene). HR herhaalt toe te passen maatstaf uit...
 8. Profijtontneming. Verweren met betrekking tot conservatoir beslag en de draagkracht worden verworpen.
 9. IPR. Beslagrecht. Verzoek om verlof tot leggen grensoverschrijdend conservatoir beslag. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Beslissing over verzoek na ‘summier onderzoek’. Uitleg maatstaf. Op grond van...
 10. De rechtbank veroordeelt verdachte wegens de mishandeling van een ex-vriendin en het overtreden van een door de officier van justitie opgelegde gedragsaanwijzing tot een taakstraf van 120 uren....
 11. De gemeente Utrecht had in juli 2018 een helikopterlanding niet mogen tegenhouden. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland besloten. De gemeente Utrecht dreigde met een...
 12. Vordering tot vergoeding schade onrechtmatige verkoop in beslag genomen oldtimers is verjaard.
 13. Een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege kan pas aan de orde zijn als het recidiverisico zodanig is teruggebracht dat voorwaardelijke beëindiging onder de te stellen...
 14. Verlenging terbeschikkingstelling. Hoger beroep. Verlenging met een jaar om de terbeschikkinggestelde te blijven motiveren voor zijn behandeling? Het hof heeft als uitgangspunt dat, wanneer...
 15. Conclusie AG. Beklag, conservatoir beslag op een in klagers woning aangetroffen geldbedrag. Beslag i.h.k.v. de tenuitvoerlegging van een uitgevaardigd Europees onderzoeksbevel (EOB) of een...
 16. Kort geding. Geen opheffing conservatoir beslag op door eiseres gehouden aandelen. Eiseres is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de vordering van gedaagde ondeugdelijk is. Ook de andere...
 17. Kort geding. Geen opheffing conservatoir beslag op aandelen eiseres in Nederlandse vennootschap. In de hoofdzaak zal de vraag moeten worden beantwoord of eiseres naar Venezolaans recht aansprakelijk...
 18. Kort geding. Opheffing conservatoir beslag omdat summierlijk is gebleken van de onnodigheid daarvan.
 19. Opheffing beslag; cessie als betaling voor honorarium advocaat en retro-cessie als gevolg van uitkomst begrotingsprocedure
 20. Opheffing conservatoir beslag. Niet summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van de vordering tot zekerheid waarvan het beslag is gelegd.