Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De executoriale verkoop van een octrooirecht door een pandhouder of een beslaglegger tot verhaal van een vordering geschiedt in het openbaar ten overstaan van een bevoegde notaris.

Executie volgens onroerende zaak

Volgens de schakelbepaling van art. 69 lid 1 ROW zijn de volgende artikelen van het executoriaal beslag op een onroerende zaak van toepassing,  met dien verstande dat hetgeen daar ten aanzien van hypotheken en hypotheekhouders is voorgeschreven geldt voor de op het octrooi rustende pandrechten en de pandhouders:

Verdeling opbrengst volgens onroerende zaak

Volgens art. 69 lid 2 ROW vindt de verdeling van de opbrengst met overeenkomstige toepassing van de volgende artikelen plaats: