Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag is een beslag dat wordt gelegd zonder dat de beslaglegger over een executoriale titel beschikt. Het is een bewarende maatregel die slechts genomen kan worden na verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voorwaarde voor verlof is dat, als er nog geen procedure is gestart, dit binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn gebeurt. Deze termijn bedraagt meestal veertien dagen.

Wetgeving

Wetgeving conservatoir beslag (artt. 711 en 712 Rv)

Het conservatoir beslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, is geregeld in de artt. 711-712 Rv:

Wetgeving executoriaal beslag

Wel van toepassing

De volgende executoriale bepalingen zijn volgens de hiervoor genoemde schakelbepaling van art. 712 Rv van toepassing op een conservatoir beslag op roerende zaken:

Niet van toepassing

De volgende executoriale bepalingen zijn dus niet van toepassing op een conservatoir beslag op roerende zaken:

Bepalingen executoriale verkoop niet van toepassing

De bepalingen over de executoriale verkoop en de verdeling van de opbrengst van roerende zaken zijn vanzelsprekend niet van toepassing bij een conservatoir beslag. Die komen pas aan de orde als het conservatoir in een executoriaal beslag overgaat.

Klein schip (art. 728 lid 1 Rv)

Een klein schip wordt in dit verband ook als een roerende zaak beschouwd (vgl. art. 728 lid 1 Rv, conservatoir beslag op een schip)