Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De deurwaarder en de ambtenaar die in art. 444 Rv worden bedoeld zijn tot geheimhouding verplicht voor wat de inhoud van het register en de stukken betreft, zoals bedoeld in art. 444a lid 3 Rv; echter wat de geëxecuteerde betreft, voor zover niet anders is vereist voor een behoorlijke vervulling van hun taak te dezen (art. 444b lid 3 Rv).

Volgens de schakelbepaling van art. 712 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op roerende zaken.