Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag is een beslag dat wordt gelegd zonder dat de beslaglegger over een executoriale titel beschikt. Het is een bewarende maatregel die slechts genomen kan worden na verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voorwaarde voor verlof is dat, als er nog geen procedure is gestart, dit binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn gebeurt. Deze termijn bedraagt meestal veertien dagen.

Wetgeving

Wetgeving conservatoir derdenbeslag (artt. 718-723 Rv)

Het conservatoir derdenbeslag is geregeld in de artt 718-723 Rv:

Wetgeving executoriaal derdenbeslag (art. 720 Rv)

Volgens de schakelbepaling van art. 720 Rv zijn de volgende bepalingen van het executoriaal derdenbeslag op het conservatoir derdenbeslag van toepassing:

Niet van toepassing

De volgende bepalingen van het executoriaal derdenbeslag zijn dus niet van toepassing: