Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De artt. 441, eerste lid, 443-445447448451453a , 455a457 en 461d zijn op de in het vorige artikel bedoelde beslag van overeenkomstige toepassing.