Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het rechtsmiddelenregister, ook wel griffieregister genoemd, is een register waarin een partij kan laten aantekenen dat hij tegen een vonnis een rechtsmiddel heeft ingesteld (art. 433 Rv).

In een aantal gevallen moet een rechtsmiddel binnen acht dagen na het instellen daarvan in het register worden ingeschreven. Gebeurt dit niet, dan kan het rechtsmiddel niet-ontvankelijk worden verklaard (art. 3:301 lid 2 BW).

De verplichting tot inschrijving geldt bij een ingesteld rechtsmiddel omtrent:

De verplichting tot inschrijving dient de rechtszekerheid: bij inschrijving van de uitspraak op de voet van art. 3:89 lid 1 BW wordt zo veel mogelijk buiten twijfel gesteld dat op het tijdstip dat de termijn voor het instellen van een rechtsmiddel verstreek, geen rechtsmiddel is ingesteld.