Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bevel tot betaling (art. 584r lid 1 Rv)

Art. 584r lid 1 Rv bepaalt dat de executie tot afgifte van een in het register of een verdragsregister teboekstaand luchtvaartuig aanvangt met een bevel als bedoeld in art. 584b Rv, dat van overeenkomstige toepassing is.

Onder zich nemen en afgifte (art. 584r lid 2 Rv)

Art. 584r lid 2 Rv bepaalt dat de executie geschiedt doordat de deurwaarder het luchtvaartuig onder zich neemt en afgeeft aan degene die het krachtens executoriale titel moet ontvangen.

Schakelbepaling (art. 584r lid 3 Rv)

De schakelbepaling van art. 584r lid 3 Rv bepaalt dat de volgende executoriale bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn op de executie tot afgifte van een luchtvaartuig:

Voor de toepassing van art. 444b Rv treedt de waarde van het luchtvaartuig in de plaats van de vordering waarvoor het beslag is gelegd.