Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Bestuursrechtelijke invordering is de invordering van een bestuursrechtelijke geldschuld.

Volgorde

Een bestuursrechtelijke invordering kent de volgende volgorde:

  1. betalingsbeschikking (art. 4:86 Awb);
  2. bij dwangsommen: een invorderingsbeschikking (art. 5:37 Awb);
  3. aanmaning (art. 4:112 Awb);
  4. dwangbevel (artt. 4:115, 5:10 lid 2 en 4:116 Awb);
  5. tenuitvoerlegging dwangbevel (volgens Rv; zie schakelbepaling van art. 4:124 Awb),

Het bestuursorgaan moet de volgorde aanhouden. Zo is een aanmaning voorafgaand aan een invorderingsbeschikking ongeldig. Hetzelfde geldt voor het dwangbevel.