Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een bestuursorgaan is een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed (art. 1:1 lid 1 Awb). Voorbeelden van een bestuursorgaan zijn:

 • de regering;
 • de minister;
 • de commissaris van de Koning;
 • het college van gedeputeerde staten;
 • provinciale staten;
 • de burgemeester;
 • het college van burgemeester en wethouders;
 • de gemeenteraad;
 • de ontvanger;
 • de belastingdeurwaarder.
Geen bestuursorgaan (art. 1:1 lid 2 Awb)

Volgens art. 1:1 lid 2 Awb is een aantal organen, personen en colleges geen bestuursorgaan, bijvoorbeeld:

 • de wetgevende macht;
 • de eerste en tweede kamer en de verenigde vergadering der staten-generaal;
 • de rechtspraak
 • de raad van state;
 • de algemene rekenkamer;
 • de nationale ombudsman;
 • de procureur-generaal en advocaten-generaal bij de Hoge Raad.