Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

De fiscale invordering betreft de invordering van een belastingschuld.

Vaststelling en invordering

De uitvoering van belastingwetten kent twee fasen:

  1. de vaststelling van de belastingschuld die uit de wet, de feiten en het tijdsverloop is ontstaan.
  2. de invordering van de belasting.

Art. 5 lid 1 AWR geeft aan hoe de twee fasen met elkaar verbonden worden: de inspecteur stelt de aanslag vast door het ter zake daarvan opmaken van een aanslagbiljet. Hij stelt het aanslagbiljet aan de ontvanger ter hand ter invordering van de daaruit blijkende belastingaanslag. De ontvanger stuurt het aanslagbiljet vervolgens aan de belastingschuldige.

Dwangbevel (art. 12 lid 1 IW)

Betaalt de belastingschuldige op tijd, dan komen de invorderingsbepalingen niet aan bod. Blijft de betaling van de bleastingschuld achterwege en heeft ook een aanmaning geen resultaat, dan de kan de ontvanger zichzelf een executoriale titel verschaffen in de vorm van een dwangbevel (art. 12 lid 1 IW).

Tenuitvoerlegging dwangbevel (art. 4:116 Awb)

Voor wat betreft de wijze van ten uitvoer leggen van het dwangbevel verwijst art. 4:116 Awb naar de regels voor tenuitvoerlegging van vonnissen, vervat in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.