Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
Deze titel is van toepassing op geldschulden die voortvloeien uit:

  1. een wettelijk voorschrift dat een verplichting tot betaling uitsluitend aan of door een bestuursorgaan regelt, of
  2. een besluit dat vatbaar is voor bezwaar of beroep.

2.
Deze titel is niet van toepassing op verplichtingen tot betaling van een geldsom voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

3.
Deze titel is niet van toepassing op verplichtingen tot betaling die bij uitspraak van de bestuursrechter zijn opgelegd.