Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Een betalingsbeschikking is een beschikking van een bestuursorgaan waarin de verplichting tot betaling van een geldsom bij beschikking worden vastgesteld (vgl. art. 4:86 lid 1 Awb).

Betalingstermijn

De betalingbeschikking moet een betalingstermijn vermelden (vgl. art. 4:86 lid 2 Awb). De termijn bedraagt in beginsel zes weken nadat de bekendmaking van de beschikking op de voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden (art. 4:87 lid 1 Awb). In de beschikking kan eventueel een later tijdstip worden vermeld. Daarnaast kan bij of krachtens wettelijk voorschrift (dus ook in een gemeentelijke verordening) een andere termijn voor de betaling worden vastgesteld (art. 4:87 lid 2 Awb).