Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een aanmaning in bestuursrechtelijke zin is een betalingsherinnering van een bestuursorgaan.

Art. 4:112 lid 1 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan de schuldenaar die in verzuim is schriftelijk aanmaant tot betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is toegezonden.

De aanmaning is een voorwaarde tot invordering bij dwangbevel (vgl. art. 4:117 lid 1 Awb)

De aanmaning is weliswaar een besluit in de zin van de Awb, maar daartegen kan op grond van art. 8.4 lid 1 onder b Awb geen beroep worden ngesteld. (Dit geldt ook voor het bestuursrechtelijke dwangbevel.)