Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executie

Het executoriaal derdenbeslag vormt het begin van de executie.

Bevoegdheden beslaglegger

De beslaglegger kan bepaalde bevoegdheden van de geëxecuteerde uitoefenen. De belangrijkste bevoegdheid is het verhalen van de vordering van de beslaglegger door inning van de vordering van de beslagdebiteur op de derdebeslagene.

Wetgeving

Het executoriaal derdenbeslag is geregeld in de artt. 475-479a Rv:

Beslag

Verklaring

Anders