Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De beslagvrije voet geldt niet voor vorderingen van een schuldenaar die niet in Nederland woont of vast verblijft (art. 475e Rv, eerste volzin).

Verzoek toepassing beslagvrije voet (art. 475e Rv)

Wanneer de schuldenaar evenwel aantoont dat hij buiten de hiervoor bedoelde vorderingen onvoldoende middelen van bestaan heeft, kan de kantonrechter op zijn verzoek een beslagvrije voet vaststellen voor die vorderingen, mits de betreffende schuldenaren woonplaats in Nederland hebben (art. 475e Rv, tweede volzin).

Rechtspraak