Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Wanneer beslag is gelegd op een vordering tot weerkerende betalingen die niet in art. 475c Rv is omschreven en de schuldenaar onvoldoende andere middelen van bestaan heeft, kan hij de kantonrechter verzoeken art. 475b Rv en art. 475d Rv (beslagvrije voet) op die vordering van toepassing te verklaren (art. 475f Rv).

  • Onder weerkerende betalingen moeten worden verstaan de periodieke en min of meer geregelde betalingen die niet al opgesomd zijn in art. 475c Rv.
Procedure

De gewone regels voor de verzoekschriftprocedure zijn van toepassing (art. 261 Rv). De relatief bevoegde kantonrechter is die van art. 262 Rv, maar mogelijk ook de kantonrechter in het rechtsgebied waar het beslag is gelegd (vgl. art. 438a lid 1 Rv).

Rechtspraak