Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verjaring betekent dat, vanwege tijdsverloop, een recht niet meer uitgeoefend kan worden (bevrijdende verjaring) of een recht verkregen wordt (verkrijgende verjaring)

De verjaring is een termijn. Er is sprake van een verjaringstermijn als de wet dat uitdrukkelijk bepaalt. Alle andere termijnen zijn vervaltermijnen.

Een verjaringstermijn kan, in tegenstelling tot een vervaltermijn, worden gestuit.