Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gemeenschap

Er is sprake van een gemeenschap wanneer een of meer goederen - de gemeenschapsgoederen - aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk toebehoren (art. 3:166 lid 1 BW).

De literatuur maakt een onderscheid tussen de eenvoudige gemeenschap en bijzondere gemeenschap. Daarnaast onderscheidt de wetgever de wettelijke gemeenschap.

Wetgeving

De eenvoudige gemeenschap en een aantal bijzondere gemeenschappen zijn geregeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 7 ('Gemeenschap'):

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

Afdeling 2 - Enige bijzondere gemeenschappen

Afdeling 3 - Nietige en vernietigbare verdelingen

Wettelijke gemeenschappen

Titel 7 BW geldt volgens art. 3:189 lid 1 BW niet voor de volgende wettelijke gemeenschappen

Deze wettelijke gemeenschappen kennen elk een eigen regeling.