Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geschillenbewind is het bewind dat in kort geding over een goed kan worden gesteld wanneer over het goed geschil bestaat aan wie het toekomt (art. 710 lid 1 Rv).

Roerende zaken

Het geschillenbewind heeft in de regel betrekking op roerende zaken.

Rechtspraak
  • Hof Leeuwarden 25-03-1998, NJ 1999, 37
    Alhoewel uit de wetsgeschiedenis de exacte reikwijdte van het begrip ‘toekomen’ niet valt af te leiden, kan onder de partij aan wie het goed toebehoort niet worden begrepen degene die zich eventueel op de in het geding zijnde goederen kan verhalen. Geen analoge toepassing van art. 710 Rv.