Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Voorrang geeft een schuldeiser een betere positie bij verhaal op een goed dan andere schuldeisers.

  • Voorrang maakt een uitzondering op het in art. 3:276 BW neergelegde uitgangspunt dat een schuldeiser verhaal kan zoeken op alle goederen van de schuldenaar en het in in art. 3:277 BW neergelegde uitgangspunt dat schuldeisers gelijke rechten hebben.
Gronden voor voorrang (art. 3:278 lid 1 BW)

Volgens art. 3:278 lid 1 BW vloeit voorrang voort uit: 

Rangorde (art. 3:279 BW)

Binnen de drie bekende hoofdvormen van voorrang geldt de volgende rangorde: pand en hypotheek gaan boven voorrecht, tenzij de wet anders bepaalt (art. 3:279 BW).