Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verkrijgende (of acquisitieve) verjaring is een vorm van verjaring.

Het Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 4, Afdeling 3 regelt twee vormen van verkrijgende verjaring:

  1. de verkrijgende verjaring ten gunste van de bezitter te goeder trouw (art. 3:99 BW)
  2. de verkrijgende verjaring in aansluiting op de bevrijdende verjaring (oftewel: de extinctieve of vernietigende verjaring) van de rechtsvordering tot beƫindiging van het bezit (art. 3:105 BW).
Bevrijdende verjaring

Tegenover de verkrijgende verjaring staat de bevrijdende verjaring.

Wetgeving (Boek 3 BW, Titel 4, Afdeling 3)