Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bevrijdende verjaring is een vorm van verjaring en houdt in dat de rechtsvordering tot nakoming van een verplichting teniet gaat.

Verjaringstermijn

Art. 3:306 BW bepaalt dat, indien de wet niet anders bepaalt, een rechtsvordering door verloop van twintig jaren verjaart. Op deze verjaringstermijn bestaat een groot aantal uitzonderingen.

Verkrijgende verjaring

Tegenover de bevrijdende verjaring staat de verkrijgende verjaring.

Wetgeving (Boek 3 BW, Titel 11)

De bevrijdende verjaring is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 11: