Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het pandrecht is een beperkt recht dat dient om een geldvordering bij voorrang te verhalen op aan de schuldeiser verpande goederen (art. 3:227 lid 1 BW). Het pandrecht kan worden gevestigd op alle overdraagbare goederen, met uitzondering van registergoederen (art. 3:228 BW).

Type recht

Het pandrecht is een:

Vestiging, overdracht en afstand van pandrecht (art. 3:98 BW)

Volgens art. 3:98 BW wordt de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht, waaronder dus een pandrecht, bepaald door de wijze van overdracht van het goed waarop het recht betrekking heeft.

Rechten pandhouder

De pandhouder heeft een aantal belangrijke rechten:

Wetgeving

Pand en hypotheek

Pandrecht