Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 19 lid 1 IW, eerste volzin bepaalt, dat een derde die periodieke bedragen aan de belastingschuldige verschuldigd is, op vordering van de ontvanger, verplicht is de belastingaanslagen van de belastingschuldige te betalen, voor zover één en ander vatbaar is voor beslag.

Periodieke betalingen

Het gaat om de volgende periodieke betalingen:

  • loon
  • uitkeringen op grond van sociale zekerheidswetgeving, uitgezonderd kinderbijslag
  • pensioen en lijfrente
  • uitkeringen tot levensonderhoud (partner- of kinderalimentatie)
  • uitkeringen uit levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering
  • uitkeringen of buitengewoon pensioen voor oorlogsgetroffenen

Deze betalingen komen nagenoeg overeen met de periodieke uikteringen ex art. 475c Rv waarvoor een beslagvrije voet geldt.

Voor zover één en ander niet vatbaar is voor beslag is de derde op vordering van de ontvanger verplicht ten hoogste een tiende gedeelte daarvan aan te wenden voor betaling van de belastingaanslagen van de belastingschuldige (art. 19 lid 1 IW, tweede volzin).

  • Deze bepaling heeft tot gevolg dat 10% van de beslagvrije voet ten gunste van de ontvanger kan worden aangewend.
Schuldsanering

Het vereenvoudigd derdenbeslag kan niet tijdens een schuldsaneringsregeling worden gelegd (art. 19 lid 9 IW).