Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een executiegeschil is een geschil over de tenuitvoerlegging van een executoriale titel. Het executiegeschil is geregeld in art. 438 Rv.

Voorzieningen

De rechter kan in een executiegeschil de volgende voorzieningen treffen:

Het executiegeschil kent dus een veel bredere toepassing dan de opheffing van een conservatoir beslag.

Gronden

De gronden voor staking of schorsing van de executie of een andere voorziening volgen uit rechtspraak.