Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een beslag op loon of uitkering is een bijzondere vorm van derdenbeslag. Er geldt een beslagvrije voet.

Geldigheid beslag (art. 475 lid 1 Rv)

Art. 475b lid 1 Rv bepaalt dat beslag onder een derde op een of meer vorderingen van de schuldenaar tot periodieke betalingen waaraan een beslagvrije voet is verbonden, slechts geldig is voor zover een periodieke betaling de beslagvrije voet overtreft.

Beslag onder verschillende derden (art. 475b lid 2 Rv)

Ligt beslag onder verschillende derden op vorderingen van de schuldenaar tot periodieke betalingen waaraan een beslagvrije voet is verbonden, dan wordt de beslagvrije voet omgeslagen in verhouding tot de hoogte van deze periodieke betalingen (art. 475b lid 2 Rv).

Beslag op nabetalingen (art. 475b lid 3 Rv)

Beslag op nabetalingen is niet verder geldig dan indien de betaling gedurende het beslag tijdig was geschied (art. 475b lid 3 Rv).

Conservatoir derdenbeslag (art. 720 jo. 475b Rv)

Volgens de schakelbepaling van art. 720 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir derdenbeslag.

Rechtspraak