Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Opheffing is één van de wijzen waarop een conservatoir beslag eindigt. De voorzieningenrechter die verlof tot het beslag heeft gegeven kan een conservatoir beslag op vordering van elke belanghebbende opheffen, onverminderd de bevoegdheid van de gewone rechter (art. 705 lid 1 Rv).

Andere wijzen waarop een conservatoir beslag kan eindigen, zijn:

  • het tenietgaan van de vordering waarvoor conservatoir beslag is gelegd
  • het overschrijden van de (verlengde) termijn voor instellen van de eis in de hoofdzaak (art. 700 lid 3 Rv, laatste zin)
    • Hof Arnhem 08-06-2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AQ5594
      De eis in de hoofdzaak is niet tijdig ingesteld. Het hof is bevoegd om in kort geding een voorlopig oordeel te geven over de vraag of een gelegd beslag is vervallen. Dat oordeel kan niet met een verklaring voor recht gelijk gesteld worden. De voorzieningenrechter heeft ten onrechte gesteld dat het oordeel een declaratoir karakter heeft.

Gerelateerde artikelen