Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Opheffing is één van de wijzen waarop een conservatoir beslag eindigt. De voorzieningenrechter die verlof tot het beslag heeft gegeven kan een conservatoir beslag op vordering van elke belanghebbende opheffen, onverminderd de bevoegdheid van de gewone rechter (art. 705 lid 1 Rv).

[Klik hier voor andere wijzen waarop een conservatoir beslag eindigt]