Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 497 Rv regelt kwesties van samenloop bij een executoriaal beslag tot afgifte van een roerende zaak.

Samenloop (art. 497 lid 1 Rv)

Bij samenloop van een beslag tot verkrijging van afgifte met een ander beslag, al of niet van dezelfde aard, kan een partij op grond van art. 438 Rv naar de rechter stappen (art. 497 lid 1 Rv).

Vervangende schadevergoeding (art. 497 lid 2 Rv)

Wordt op een zaak zowel beslag tot verkrijging van afgifte gelegd als tot verhaal van een geldvordering, dan geldt het beslag tot verkrijging van afgifte zo nodig tevens als een als tweede gelegd executoriaal beslag tot verhaal van de vordering tot vervangende schadevergoeding wegens uitblijven van de afgifte (art. 497 lid 2 Rv).

Aanwijzing andere goederen voor verhaal (art. 497 lid 3 Rv)

Een beslag tot verhaal van een vordering tot vervangende schadevergoeding wegens het uitblijven van afgifte van een zaak kan niet tegen de legger van een beslag tot verkrijging van afgifte van die zaak worden ingeroepen, indien deze andere goederen van de beslagene aanwijst die voor deze vordering voldoende verhaal bieden (art. 497 lid e Rv).