Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het proces-verbaal van inbeslagneming moet binnen drie dagen na het beslag aan de beslagene en aan de eventuele bewaarder worden betekend (art. 443 lid 1 Rv, tweede zin).

De betekening is onder andere van belang voor:

Sanctie

Het niet of te laat betekenen van het proces-verbaal van inbeslagneming houdende de specifieke beschrijving van de beslagen zaken, maakt het beslag niet nietig.

Conservatoir beslag op roerende zaken

Volgens de schakelbepaling van art. 712 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op roerende zaken.