Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Afwijzing vordering

Een ongegrond beslag is een vorm van onrechtmatig beslag. De onrechtmatigheid is gelegen in het feit dat de vordering die door de beslaglegger aan het beslag ten grondslag is gelegd, wordt afgewezen. De beslaglegger heeft dan ten opzichte van de wederpartij toerekenbaar onrechtmatig gehandeld en is aansprakelijk voor de schade.

Goed is geen eigendom

Ook wanneer beslag wordt gelegd op een goed dat geen eigendom blijkt te zijn van de beslagene maar van een derde, is het beslag onrechtmatig en is de beslaglegger voor de gevolgen aansprakelijk.

Rechtspraak