Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslaglegger is ook schadevergoeding verschuldigd wanneer beslagene een bankgarantie heeft gesteld tegen opheffing van het beslag.

Uitgangspunt is (vgl. HR 15-04-1965, NJ 1965, 331 (Snel en Laan/Ter Steege) dat een beslagene er verzekerd van moet kunnen zijn dat de beslaglegger de schade vergoedt indien de vordering waarvoor beslag is gelegd wordt afgewezen.

In dit systeem past dat de beslaglegger de beslagene ook diens schade vergoedt in het geval de beslagene ter opheffing van het beslag een bankgarantie heeft doen stellen en slechts een fractie van het bedrag waarvoor zekerheid is gesteld aan de beslaglegger wordt toegewezen.

Het gaat dan echter uitsluitend om de schade die verband houdt met dat deel van de gestelde zekerheid die niet passend was.