Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslagrecht is het objectieve recht betreffende de in het Nederlandse recht geregelde beslagen. Het kan gaan om beslagen op het gebied van het civiele recht, het fiscale recht, het strafrecht en het bestuursrecht.

Indeling

Beslagen kunnen op verschillende wijzen worden ingedeeld:

Doel

In het verlengde van de indeling van beslagen, is het doel dat een beslaglegger heeft om beslag te leggen steeds verschillend:

Gevolg

Het meest belangrijke gevolg van een beslag is de blokkerende werking: de beslagene kan niet meer vrij om over het goed beschikken. Hij is relatief, namelijk ten opzichte van de beslaglegger, beschikkingsonbevoegd.

Vermogensrecht

Voor het beslagrecht is het vermogensrecht van groot belang. Is bijvoorbeeld een goed geen eigendom van een schuldenaar, dan zal daar in beginsel geen beslag op kunnen worden gelegd. Ook moet de beslaglegger rekening houden met rechten van anderen op een goed, bijvoorbeeld beperkte rechten.