Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Voorwaarden

Degene die ten onrechte beslag legt, loopt het risico de schade ten gevolge van het onrechtmatige beslag te moeten vergoeden. Bij zowel een ongegrond als een vexatoir beslag moet de beslagene voor schadevergoeding het volgende aantonen:

 1. een causaal verband tussen de beslaglegging en de schade.
 2. de toerekening van specifieke schadeposten aan de beslaglegger.
Rechtspraak
 • Hof Leeuwarden 10-02-2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4574 (Faillissement)
  Een ongegrond beslag met een vastgesteld causaal verband leidt niet per definitie tot een veroordeling van door de beslagene geleden schade. Het hof wijst schadevergoeding voor het ongegronde beslag af vanwege normschendend (paulianeus) handelen van de failliet.
 • HR 21-04-2006, ECLI:NL:HR:2006:AV2637 (Miniplankantoren/Bouma q.q. c.s.) 
  De schadevordering strandt op bewijsproblemen met betrekking tot de causaliteit.
 • HR 04-09-1998, NJ 1998, 850 (Simons/Generale Bank) 
  Simons moest bij het hof bewijzen dat hij de bank telefonisch vóór de datum van het beslag had geïnformeerd over het bestaan van een brief waarin hij door diezelfde bank uit zijn borgtocht was ontslagen waardoor het ervoor werd gehouden dat de bank ten tijde van de beslaglegging niet op de hoogte was van het bestaan van haar eigen (!) brief, en dus sprake was van eigen schuld aan de zijde van de beslagene.
 • HR 26-06-1998, NJ 1998, 778 (Kramer/ABN AMRO Bank) 
  Geen causaal verband tussen beslaglegging en psychische schade. Kramer heeft onvoldoende gesteld over het door de bank betwiste causaal verband tussen het beslag en de uiteindelijke staking van zijn agrarisch bedrijf.