Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Deurwaarderskortgeding. Proces-verbaal van vaststellingsovereenkomst is nog geen executoriale titel.

Een in executoriale vorm uitgegeven proces-verbaal van een ter terechtzitting gesloten vaststelingsovereenkomst levert niet zonder meer een executoriale titel op voor de invordering van op grond van het in de vaststellingsovereenkomst opgenomen boetebeding opeisbaar geworden boetes die betrekking hebben op gestelde overtredingen die voor de (eerste) betekening van het proces-verbaal zouden hebben plaatsgevonden.