Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bewijsbeslag. Afgifte stukken. Deurwaarderskortgeding.

De deurwaarder neemt, conform het door de voorzieningenrechter bij beschikking van 01-06-2012 gegeven verlof, bij gedaagde een aantal bescheiden (in kopie) in beslag en geeft deze aan een gerechtelijk bewaarder ter bewaring. Eiseressen vorderen bij dagvaarding van 26 juli 2012 de afgifte van (kopie├źn van) de in beslag genomen bescheiden op grond van het bepaalde in art. 843a Rv.

De voorzieningenrechter wijst deze vordering bij vonnis van 14 september 2012 gedeeltelijk toe. De vordering wijst hij onder meer af voor zover door de afgifte daarvan het aan gedaagde toekomende recht om haar verdediging in vrijheid en beslotenheid voor te bereiden zou worden geschonden.

Tegen afgifte van die stukken verzet zich een gewichtige reden als bedoeld in art. 843a lid 4 Rv. Op afgifte van de stukken is een dwangsom gesteld.

Gerelateerde artikelen